Nové Zámky

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, Nové Zámky

GPS: N47°59'10'' E18°9'51''

NOVÉ ZÁMKY sú nielen najväčším mestom Podunajska, ale aj kultúrnym centrom širokého regiónu Dolného Ponitria a stredného Podunajska.

Návštevníci mesta NOVÉ ZÁMKY (42 262 obyvateľov) si dnes môžu vybrať z bohatej ponuky kultúrnych podujatí, ktoré sa v Nových Zámkoch počas roka organizujú. Od marca do mája je to cyklus koncertov Novozámocká hudobná jar, v septembri Medzinárodný festival alternatívneho umenia a Dni európskeho kultúrneho dedičstva, v októbri festival Novozámocký džez.

HISTÓRIA

Vznikli v 16. storočí na mieste štyroch Turkami zničených obcí. Na pravom brehu rieky v druhej polovici 16. storočia vyrástla kamenná šesťuholníková pevnosť, ktorá patrila k najmodernejším fortifikačným stavbám vtedajšej Európy.

„Čiernym obdobím“ sa pre Nové Zámky stal rok 1663, v ktorom Turci obkľúčili pevnosť a s dvestotisícovou armádou bojovníkov ju dobyli. Cisárske vojská ju oslobodili po dvadsaťdvaročnej tureckej okupácii. Oslobodenie Nových Zámkov sa stalo významnou udalosťou a oslavovalo sa vyzváňaním zvonov v celej Európe. Pevnosť však postupne strácala význam, a tak ju v rokoch 1724 až 1726 na rozkaz kráľa Karola III. zbúrali. Väčšina bastiónov má dodnes výraznú formu, ktorá umožňuje identifikáciu pôvodnej pevnosti na pláne mesta a vymedzenie uličnej siete usporiadanej do tvaru šesťuholníka.

PAMIATKY

Jednou z najkrajších kultúrnych pamiatok Nových Zámkov je kalvária z roku 1779 nachádzajúca sa na zachovanom bastióne Forgáchovej bašty. Dominantu námestia tvorí rímskokatolícky Kostol sv. Kríža postavený v rokoch 1584 a 1585. Pýchou mesta je barokové súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1749 - pamiatka na veľkú morovú epidémiu z roku 1740.

TIP NA VÝLET

Centrom oddychu a rekreácie Novozámčanov je lesopark Berek s viac ako 200-ročnými dubmi a areál termálneho kúpaliska Štrand.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama