Nowe Zamki (Nové Zámky)

Lokalizacja: Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, Nové Zámky

GPS: N47°59'10'' E18°9'51''

NOWE ZAMKI (NOVÉ ZÁMKY) są nie tylko największym miastem regionu naddunajskiego, ale także centrum kulturalnym rozległego regionu Ponitrza Dolnego i środkowego Podunajska.

Zwiedzający miasto NOWE ZAMKI (42 262 mieszkańców) mogą dziś wybrać z bogatej oferty imprez kulturalnych, organizowanych w Nowych Zamkach przez cały rok. Od marca do maja trwa cykl koncertów pod nazwą „Nowozamecka Wiosna Muzyczna“, we wrześniu odbywa się „Międzynarodowy Festiwal Sztuki Alternatywnej“ i „Dni europejskiego dziedzictwa kulturalnego“, w październiku z kolei festiwal „Nowozamecki Dżez“.

HISTORIA

Miasto powstało w XVI wieku na miejscu czterech zniszczonych przez Turków miejscowości. Na prawym brzegu rzeki w drugiej połowie XVI wieku wyrosła kamienna sześciokątna twierdza, należąca w swoim czasie do najnowocześniejszych fortyfikacji ówczesnej Europy.

Tragicznym okresem dla Nowych Zamków był rok 1663, kiedy to dwustutysięczna armia turecka otoczyła i zdobyła twierdzę. Wojska cesarskie wyzwoliły ją dopiero po dwudziestodwuletniej tureckiej okupacji. Wyzwolenie Nowych Zamków stało się znaczącym wydarzeniem i uczczono je biciem w dzwony w całej Europie. Z biegiem lat twierdza traciła jednak na znaczeniu, i w latach od 1724 do 1726 na rozkaz króla Karola III została zburzona. Do dziś zachowały się kontury większości bastionów, umożliwiając identyfikację dawnej twierdzy na planie miasta i wyznaczenie sieci ulic zaplanowanej w kształcie sześciokąta.

ZABYTKI

Jednym z najpiękniejszych zabytków kulturalnych Nowych Zamków jest Kalwaria z 1779 roku, znajdująca się w zachowanym bastionie baszty Forgacha. Dominantą placu rynku jest rzymskokatolicki Kościół pod wezwaniem św. Krzyża, wybudowany w latach 1584 i 1585. Duma miasta jest barokowa kolumna pod wezwaniem św. Trójcy z 1749 roku – upamiętniająca wielką epidemię moru, która nawiedziła miasto w 1740 roku.

PROPOZYCJA  WYCIECZEK  TURYSTYCZNYCH

Głównymi miejscami odpoczynku i rekreacji mieszkańców Nowych Zamków są: park leśny Berek z ponad 200-letnimi dębami oraz areał kąpieliska termalnego Štrand.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama