Komárno

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Komárno, Komárno

GPS: N47°45'45'' E18°7'46''

Centrom Podunajska je KOMÁRNO, ktoré leží na sútoku Váhu a Dunaja. Ide o jedno z najstarších miest na Slovensku. Vrchol stredovekého rozkvetu mesto prežívalo v 15. storočí, keď sa v Komárne s obľubou zdržiavali uhorskí panovníci a členovia dvora.

KOMÁRNO (36 800 obyvateľov) po celý rok žije veľmi intenzívnym kultúrnym a spoločenským životom. V meste sa každý druhý rok v apríli organizuje medzinárodná spevácka súťaž Franza Lehára. Okrem toho sa každoročne v apríli usporadúva prehliadka operetných melódií Lehárov festival. Na mŕtvom ramene Váhu je areál vodných športov a lodenica. Pre návštevníkov mesta je atraktívne termálne kúpalisko, ktoré využíva dva pramene s teplotou  37 °C.

HISTÓRIA

Po okupácii Budína a Ostrihomu sa v rokoch 1541 až 1543 komárňanský hrad stal hlavným obranným bodom pevnostného pásma proti Turkom. Komárňanská pevnosť bola najväčším bastiónovým opevnením v strednej Európe. Vznikla v rokoch 1546 až 1557 prestavbou hradu  z 13. storočia.

V roku 1745 Komárno dostalo od Márie Terézie privilégiá slobodného kráľovského mesta. Neskôr sa rozvíjalo aj lodiarstvo, v Komárne vyrobené lode boli a sú veľmi vyhľadávané. Komárňanské lodenice sú v súčasnosti najväčším výrobcom riečno-námorných lodí v strednej Európe a prístav patrí k najväčším dunajským prístavom.

PAMIATKY

Prehliadku Komárna možno začať v centre pri Zichyho paláci z konca 17. storočia, ktorý je jednou z mnohých dominánt Námestia gen. J. Klapku. V roku 1989 palác obnovili a v jednej z jeho častí umiestnili zbierky Podunajského múzea. Ďalšou svetskou pozoruhodnosťou Námestia gen. J. Klapku je neorenesančná radnica.

Nádvorie Európy je názov unikátneho stavebného diela architektov z komárňanského Ateliéru Európa. Stavby na novom námestí v štylizovanej forme reprezentujú historickú architektúru charakteristickú pre jednotlivé oblasti Európy. Spojenie historického jadra mesta s Nádvorím Európy tvoria historické vstupné brány, z ktorých každá nesie meno uhorského panovníka.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama