Podunajské múzeum v Komárne

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Komárno, Komárno

GPS: N47°45'28'' E18°7'38''

Stále expozície:

Hlavná budova múzea, Komárno - Historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1849
Budova múzea a knižnice - Obrazáreň múzea (18. -zač. 20. stor.)
Zichyho palác, Komárno - Komárno 1849-1945, Významní rodáci mesta: Mór Jókai a Franz Lehár
Bašta VI., Komárno - Rímske lapidárium
Roľnícky dom v Martovciach - Expozícia ľudovej architektúry a bývania

Zdroj: Podunajské múzeum v Komárne