Štúrovo

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, Štúrovo

GPS: N47°47'52'' E18°42'58''

ŠTÚROVO je našim najjužnejším a najteplejším mestom na Slovensku a je známe svojou toleranciou. Už celé stáročia pokojne spolunažívajú na jeho území príslušníci rôznych národností a náboženstiev. Táto rôznorodosť dáva mestu zvláštny kolorit.

Vítame vás v ŠTÚROVE. V meste veľkosti cca 11 tisíc obyvateľov, ležiaceho na ľavom brehu Dunaja na slovensko-maďarskej hranici. Tu sa začína ohyb Dunaja s úchvatným výhľadom na kopulu ostrihomskej baziliky, ktorá je akoby na dosah ruky. Pri meste sa vlieva Hron do Dunaja ponúkajúc krásnu panorámu Kováčskych a Pilišských vrchov a vynikajúce podmienky pre milovníkov dobrodružných výletov.

HISTÓRIA

Prvé zmienky o osade, pri ktorej ležal dôležitý brod cez Dunaj, pochádzajú z 11. storočia. Územie mesta bolo osídlené už v kamennej dobe. V rímskom období sa v týchto miestach nachádzala strážna stanica „Anavum“. Mesto vzniklo pravdepodobne z osád Nána a Kakath, letohrádok Kakathvár dal v 10. storočí vybudovať syn maďarského kmeňového náčelníka Árpáda. Osada Kakath postupne získala na význame a bola akýmsi trhoviskom stredovekých kupcov z južnej a západnej Európy. V období vpádov bola osada opevnená, preto sa začal používať nový názov „Párkány“.

V roku 1724 bola obec povýšená na mestečko s jarmočným právom. Kráľ Karol IV. udelil mestu trhové právo, pričom najvýznamnejší bol trh Šimona a Júdu. Jeho história trvá dodnes. Po vzniku Československa v roku 1918 sa Parkan z vnútroštátneho mesta Uhorska mení na pohraničné mesto Československa. Konečná zmena názvu Parkan na Štúrovo sa udiala v roku 1948.

Dnes je však Štúrovo známe najmä ako železničný a riečny prechod do Maďarskej republiky. Štúrovo je len na skok od tisícročného Ostrihomu, kde je sústredené množstvo historických pamiatok našich južných susedov. Most Márie Valérie, otvorený 10.augusta 2001, spája obe strany brehu Dunaja.

TIPY NA VÝLET

V lete najväčšou atrakciou tohto hraničného mesta naďalej zostáva termálne kúpalisko Vadaš, kde vás okrem 6 „klasických“ bazénov (plavecký, detský, rekreačný, masážny) čaká aj naše slovenské more – Lagúna – bazén s umelým vlnobitím!

Nenechajte si ujsť výletnú plavbu po Dunaji s nádherným výhľadom na ostrihomskú baziliku, na pohorie Burda a Pilišské vrchy či na malebný ohyb Dunaja.

Ak patríte k tým, ktorí majú radšej tiché zákutia riek ako ruch mesta a trhov a ste vášnivým rybárom, v Štúrove a v okolí si určite prídete na svoje. Sútok Dunaja a Hrona a mnoho mŕtvych ramien Hrona poskytne veľa pekných chvíľ a aj úlovkov. 

Autor: Nitriansky informačný systém (NISYS)

Zdroj: Štúrovo