Nová expozícia v Handlovej

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Handlová

GPS: N48°43'20'' E18°45'21''

Od apríla si môžete pozrieť v Handlovej novú expozíciu Slovenského banského múzea Cesta uhlia - uhoľné baníctvo na Slovensku.

Slovenské banské múzeum 24. apríla 2015 o 10:00 hod. slávnostne otvára v Handlovej novú expozíciu nazvanú Cesta uhlia - uhoľné baníctvo na Slovensku. V Handlovej vznikla prvá pobočka Slovenského banského múzea mimo Banskej Štiavnice.

Múzeum sídli v zrekonštruovanej budove v meste, ktoré je späté viac ako 100 rokov s priemyselnou ťažbou uhlia. Prezentovaná téma sprístupní históriu Hornej Nitry a jej významu v kontexte vývojom baníctva uhlia v celoslovenskom meradle.

Vystavené exponáty predstavujú postupný rozvoj techniky a technológií od začiatku 20. storočia, postup od ručnej ťažby uhlia k banskej mechanizácii, zastúpenej banskými kombajnmi a mechanizovanou výstužou. K historicky cenným zbierkam patria napríklad záchranárske prístroje, či bezpečnostné lampy.

Nová expozícia prináša do Handlovej a širokého regiónu nové možnosti predovšetkým pre prácu s mládežou. Vychádza zo súčasných trendov múzejných aktivít a prezentovanú problematiku približuje hravým, tvorivým prístupom. Jednotlivé témy expozičných častí sa dajú využiť pre aktivity pre školy v rámci regionálnej výchovy, prírodovedy, histórie, či environmentálnej výchovy.

V priestoroch múzea vznikla tzv. EKO dielnička, kde sa vytvoril priestor aj pre mimoškolské vzdelávanie a zmysluplné tvorivé prežitie voľného času a tvorivé aktivity pre veľkých a malých.

Takmer sedemročné snaženie banskoštiavnických múzejníkov sa úspešne zavŕšilo a expozícia venovaná histórii uhoľného baníctva na Slovensku rozširuje možnosti pre turistický ruch nielen v rámci ponuky mesta Handlová, ale aj širšieho okolia.

Apríl 2015