Lipa kráľa Mateja

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Bojnice

GPS: N48°46'51'' E18°34'39''

Strom v zámockom parku v Bojniciach patrí medzi najstaršie stromy rastúce na Slovensku. Obvod jeho kmeňa má úctyhodných 11 metrov, dosahuje výšku 9 metrov a koruna stromu má 5 metrov.

Podľa povesti zasadil túto lipu Matúš Čák Trenčiansky v roku, keď zomrel posledný kráľ z rodu Arpádovcov Ondrej III., teda roku 1301. Lipa vyrástla v prekrásny majestátny strom. V čase svojho vrcholu mala koruna priemer približne 36 metrov, hlavné konáre siahali do výšky 28 metrov a obvod kmeňa bol 12 metrov.

Kráľ Matej Korvín (1458 – 1490), o ktorom je známe, že rád pobýval v Bojniciach, usporadúval pod lipou veľké hostiny a porady. O jeho vzťahu k lipe svedčia aj zachované kráľovské listiny datované v Bojniciach so záverečnými formulami "Sub nostris dilectis tillis bojniciensibus" – Pod našimi milými lipami bojnickými. Vďaka týmto faktom sa stala známou ako Lipa kráľa Mateja.

Krásny strom mali v úcte nielen obyvatelia Bojníc a zámku, ale dokonca aj nepriatelia. Neúprosný čas plynul nad lipou a búrky a vetry poškodili jej najväčšie časti. Začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia pracovníci Múzea v Bojniciach konštatovali, že strom rýchlo chátra. Prvé záznamy o ošetrení lipy sú z roku 1952. Štátna ochrana prírody vyhlásila lipu za chránený prírodný výtvor roku 1969.

Web: Múzeum Bojnice Slovenského národného múzea