Banícke a mineralogické múzeum

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Bojnice

GPS: N48°46'40'' E18°35'11''

Súkromná expozícia minerálovdrahých kameňov a baníctva v Baníckom a mineralogickom múzeu Jakuba Drevennáka v Bojniciach predstavuje jedinečnú príležitosť prezrieť si zbierku a zoznámiť sa s tematikou brúsenia drahých kameňov a spracovania vzácnych kovov v brusičskej a zlatníckej dielni.

V múzeu majú návštevníci možnosť vidieť výstavný pavilón obsahujúci súkromné zbierky v počte 25 000 ks, ktoré sú rozdelené do nasledujúcich sekcií: 
- minerály (Slovenská republika, svet) 
- drahé kamene (surovina, brúsené) 
- syntetické drahé kamene a imitácie (surovina, brúsené)
- krása drahého kameňa v šperku 
- drahé a ozdobné kamene Slovenskej republiky 
- opály Slovenskej republiky 
- UV minerály 
- paleontológia regiónu horná Nitra 
- prvopisy minerálov Slovenskej republiky 
- banícke artefakty 
- dekoračné horniny (Slovenská republika, svet) 

Prehliadka súkromných zbierok múzea ďalej zahŕňa prehliadku brusičskej a zlatníckej dielne ako aj prehliadku akreditovaného laboratória na určovanie a ohodnocovanie nerastov, drahých kameňov a šperkov (klenotov).

Autor: KIC Trenčín

Zdroj: RZCR Horná Nitra