Prepoštská jaskyňa – Múzeum praveku

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Bojnice

GPS: N48°46'40'' E18°35'0''

Múzeum praveku Slovenska sa nachádza v areáli Prepoštskej jaskyne v Hornonitrianskej kotline priamo v srdci mesta Bojnice. Vďaka významnému nálezisku sú Bojnice označované za prakolísku obyvateľov Slovenska.

Staré mesto Bojnice a zámok ležia na mohutnej travertínovej skale, ktorá patrí k najväčším na Slovensku. Vytvorila sa na základe vápnika, ktorý obsahovala vyvierajúca minerálna voda. Jaskyňa má charakter skalného previsu. Približná šírka je 12 metrov a výška od 4,5 do 8 metrov.

Bojnice patria k najvýznamnejším paleolitickým náleziskám Európy. Na rôznych lokalitách, kde žil neandertálsky pračlovek, sa našlo niekoľko tisíc artefaktov, svedčiacich o jeho živote na území dnešného mesta. Objavených bolo množstvo štiepaných kamenných nástrojov, fosílne zvieracie kosti, ale aj zvyšky ohnísk. Dodnes však neboli objavené žiadne kostrové pozostatky praľudí.

Medzi nálezmi zvieracích kostí sa nachádzajú kosti mamutanosorožcajaskynného levajeleňaprakoňazubra, srnca, ako aj ďalšie kosti cicavcov a vtákov. Z kamenných nástrojov tu boli objavené rôzne druhy úštepov ako sú napríklad driapadláúštepy vo forme nožovškrabadlá, alebo nástroje vŕtacieho charakteru a ďalšie.

Prví ľudia sa tu usadili v období štvrtohôr (stredná fáza doby kamennej, 120 000 – 90 000 rokov pred n. l.). Mladšie osídlenie, ktoré sa viaže aj k jaskyni je z obdobia približne 60 000 rokov pred n. l. V Bojniciach sa našlo jedenásť vrstiev pravekého osídlenia a jedny z najbohatších nálezov existencie neandertálskeho človeka moustierskeho typu (nálezisko Le Moustier vo Francúzsku) v Európe.

Jaskyňa bola objavená v roku 1926 prepoštom Karolom Antonom Medveckým. Názov dostala práve podľa tohto archeológa-amatéra.

Autor: Peter Pastier

Zdroj: TIK Bojnice