Dni majstrov Trenčianskeho kraja

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Prievidza

GPS: N48°46'18'' E18°37'41''

Miesto konania: Hurbanovo námestie, Bojnice

Termín konania: 2.5.2015 - 3.5.2015

Typ podujatia: folklórne podujatie, trh, jarmok

Pre všetkých milovníkov folklóru a ľudového umenia je pripravený už 20. ročník tradičného festivalu ľudového umenia a remesiel s kultúrnym programom, vystúpeniami folklórnych súborov a slovenských gajdošov.

Dni majstrov Trenčianskeho kraja s podtitulom - Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!

Počas jubilejného 20. ročníka sa návštevníci podujatia môžu zoznámiť s tradičnými remeselnými technikami 50–tich ľudových umelcov. Predstavia sa ľudové majsterky maľby a podmaľby na sklo, tkáčky, majsterky v paličkovaní čipiek či zdobení perníkov, majstri košikári, nožiari, hrnčiari, výrobcovia ľudových hudobných nástrojov, rezbári, tokári, majsterky pracujúce s niťami, textilom a súčasnými materiálmi v ich najrozmanitejších podobách.

Zároveň si návštevníci môžu vyskúšať rôzne tradičné remeselné techniky a postupy.

Web: www.rkcpd.sk