Hornonitrianske múzeum Prievidza

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Prievidza

GPS: N48°46'12'' E18°37'12''

Prievidza s okolím je historicky veľmi bohatý región. Svedčí o tom zámok Bojnice, Hornonitrianska banská oblasť a mnohé ďalšie. Ak sa chcete zoznámiť s pútavou minulosťou okresu Prievidza, tak potom navštívte Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi tvorí nezastupiteľný prvok v kultúrnom i spoločenskom dianí mesta a celého regiónu horná Nitra. Vzniklo v roku 1985 odčlenením regionálnych vlastivedných zbierok od Múzea v Bojniciacha nadviazalo na činnosť prvej muzeálnej inštitúcie na hornej Nitre. Už v dvadsiatych rokoch minulého storočia začali nadšenci zoskupení v Muzeálnom spolku hornej Nitry pod vedením prepošta K. A. Medveckého zhromažďovať prvé doklady z archeológie, histórie a tradičnej kultúry, ale aj prírodniny, dokumentujúce vývoj prírody a spoločnosti v regióne horného Ponitria.

V súčasnosti Hornonitrianske múzeum v Prievidzi spravuje viac ako štvrť milióna muzeálií, ku ktorým patria skvosty nielen slovenského, ale i svetového významu. Múzeum sa môže pýšiť viacerými unikátmi z múzejného fondu: paleolitická štiepaná industria, strieborný poklad z rímskeho obdobia, románsky meč z 11. storočia, zbierka zlatých a strieborných mincí, cechové pamiatky, súbor historických zástav s výnimočnou tureckou turisbullou zo 16. storočia, zbierka písomností poštovej služby od 17. storočia, doklady tradičného odievania, súbor ľudových malieb na skle, tradičné hrnčiarske výrobky posledných prievidzských majstrov, strieborné šperky z regiónu, stredoveké pečate a pečatidlá, unikátne knižné tituly a ďalšie. Medzinárodný význam má rozsiahla zbierka bezstavovcov, fond dnes ohrozených a chránených rastlín, živočíchov, ako aj jedinečné paleontologické nálezy treťohornej a štvrtohornej flóry a fauny.

Múzeum počas celého roka okrem stálej expozície Historiae superior Nitriensis realizuje aj krátkodobé výstavy a rozmanité prezentácie. Popri prezentačno-propagačných aktivitách ponúka odborné poradenstvo a konzultácie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ale aj záchrany kultúrneho dedičstva.

V Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi spoznáte históriu regiónu horná Nitra.

Autor: P.Pastier

Zdroj: TIK Prievidza, Hornonitrianske múzeum Prievidza