Muzeum Regionu Górnej Nitry Prievidza

Lokalizacja: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Prievidza

GPS: N48°46'12'' E18°37'12''

Prievidza wraz z okolicą jest regionem historycznym o bogatej tradycji. Świadczy o tym zamek Bojnice, rejon zagłębia Górnej Nitry oraz wiele innych zabytków. Jeśli chcecie się Państwo zapoznać z interesującą przeszłością regionu Prievidzy, zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Regionu Górnej Nitry w Prievidzi.

Muzeum Regionu Górnej Nitry w Prievidzi stanowi niezastąpiony element w życiu społecznym ikulturalnym miasta oraz całego regionu Górna Nitra. Powstało w 1985 roku poprzez wydzielenie regionalnych zbiorów krajoznawczych z Muzeum w Bojnicach, nawiązując do tradycji pierwszej instytucji muzealnej regionu Górnej Nitry. Już w latach dwudziestych ubiegłego stulecia entuzjaści zgrupowani w Stowarzyszeniu Muzealnym Górnej Nitry zaczęli zbierać pod kierownictwem prepozyta K. A. Medveckého pierwsze dokumenty z zakresu zarówno archeologii, historii i kultury tradycyjnej jak i nauk przyrodniczych w formie okazów przyrodniczych. Ww. dokumenty świadczyły o tym, jak przebiegał rozwój środowiska naturalnego i społeczeństwa regionu Górna Nitra.

W chwili obecnej Muzeum Regionu Górna Nitra w Prievidzi zarządza ponad ćwierć miliona muzealiów, do których należy również zaliczyć eksponaty będące bezcennymi klejnotami zarówno słowackiego jak i światowego dziedzictwa kulturowego. Pośród swych zbiorów muzealnych muzeum może poszczycić się licznymi unikatami, jak na przykład: narzędzia z epoki kamienia łupanego, srebrny skarb z okresu rzymskiego, miecz romański z XI wieku, kolekcja złotych i srebrnych monet, zabytki rzemieślnicze, kolekcja historycznych sztandarów z niecodzienną turecką turisbullą z XVI wieku, zbiór dokumentów pocztowych z okresu od XVII wieku, przykłady tradycyjnych strojów, zbiór ludowych obrazków malowanych na szkle, tradycyjne wyroby garncarskie ostatnich prievidzkich mistrzów garncarskich, srebrne ozdoby regionalne, średniowieczne pieczęcie i sygnety, unikatowe książki i wiele, wiele innych. Międzynarodowe znaczenie ma ogromna kolekcja bezkręgowców, kolekcja roślin i zwierząt chronionych oraz zagrożonych, a także pojedyncze znaleziska paleontologiczne flory i fauny z okresu trzeciorzędu i czwartorzędu.

W ciągu całego roku Muzeum poza ekspozycją stałą Historiae Superior Nitriensis organizuje także wystawy okresowe oraz różnego rodzaju prezentacje. Oprócz działań o charakterze prezentacyjno-promocyjnym, Muzeum oferuje profesjonalne doradztwo i konsultacje z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz wiedzę na temat ochrony dziedzictwa kulturowego.

W Muzeum Górnej Nitry w Prievidzi możecie się zapoznać z historią regionu Górna Nitra. Zapraszamy.

Autor: P.Pastier

Źródło: TIK Prievidza, Hornonitrianske múzeum Prievidza