Náučným chodníkom Kyslinky - Poľana

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Detva, Hriňová

GPS: N48°37'29'' E19°27'50''

Horský hotel Poľana - Príslopy - Kyslinky - Zálomská - Chata Dudáš - Priehybina - Poľana - Priehybina - Horský hotel Poľana (5 1/4 hod)

Pohorie: Poľana
Región: Pohronský, Horehronský

Východiskový bod: Horský hotel Poľana, parkovisko, okres Detva.
Cieľový bod: Horský hotel Poľana, parkovisko, okres Detva.

Časový rozvrh: Horský hotel Poľana - Príslopy 1 hod. - Kyslinky 1/2 hod. - Zálomská 1 hod. - Chata Dudáš 3/4 hod. - Priehybina 1/2 hod. - Poľana 3/4 hod. - Priehybina 1/2 hod. - Horský hotel Poľana 1/4 hod.  
Mapa: Poľana, mierka 1:50 000 (list 133), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Stredne náročná poldenná túra vedúca po dobre upravených cestách a chodníkoch. Jej súčasťou je Náučný chodník Kyslinky - Zadná Poľana - Kyslinky, ktorý oboznamuje s prírodnými danosťami a ochranou prírody v Chránenej krajinnej oblasti Poľana. K najväčším zaujímavostiam patrí najlepšie zachovaná mladotreťohorná sopka stratovulkanického typu s kalderou na Slovensku. Chodník otvorili v roku 1998. Orientačne bezproblémová trasa vedie väčšinou len lesnými cestami a chodníkmi.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama