Moldava nad Bodvou

Lokalizácia: Košický kraj, okres Košice - okolie, Moldava nad Bodvou

GPS: N48°36'50'' E21°0'5''

Mesto MOLDAVA NAD BODVOU leží juhozápadne od Košíc. Svojím významom a geografickou polohou je mesto oddávna prirodzeným centrom regiónu a so svojou infraštruktúrou a službami je ideálnym východiskovým bodom pre rôzne vlastivedné a prírodovedné výlety do okolia.

Územie Združenia miest a obcí Údolia Bodvy (ZMOÚB), ktorého centrom je Moldava sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Košice-okolie, ktorý je súčasťou Košického samosprávneho kraja. K Moldave je pridružená obec Budulov, ktorá sa spomína už v roku 1313.

HISTÓRIA

Moldava nad Bodvou bola v minulosti významným obchodným a remeselníckym centrom vďaka svojej výhodnej polohe, ale aj zručným majstrom svojho remesla. Fungovali tu cechy obuvníkov, krajčírov, čižmárov, mäsiarov, zámočníkov, perníkarov, klobučníkov a kožušníkov. Mesto bolo úradne nazvané „MOLDAVA NAD BODVOU“ v roku 1927. Moldavu v minulosti sužovali mnohé požiare, povodne a morové epidémie. V 15. storočí vypukli nepokoje súvisiace s bojom o uhorský trón. V  bitke pri Moháči v roku 1526 padol aj zemepán Moldavy Štefan Rozgonyi. Z roku 1629 pochádzajú výsady pre mesto od panovníka – Ferdinanda II.
Prvé povojnové roky boli poznamenané aj násilným odvlečením obyvateľstva do pracovných táborov v Sovietskom zväze. Ďalší rozvoj nastal až po začatí výstavby VSŽ, kedy sa na pravom brehu rieky začala hromadná bytová výstavba. Napriek nepriaznivej finančnej situácii sú deväťdesiate roky charakteristické zveľaďovaním mesta, opravou komunikácií a rekonštrukciou historického jadra mesta.

PAMIATKY

Rímsko - katolícky kostol: Nachádza sa v historickom centre mesta. Bol vybudovaný v 15. storočí, za vlády kráľa Mateja Korvína v gotickom štýle.
Kostol reformovanej cirkvi: Stojí na námestí v historickom centre. Pochádza z roku 1773 a je postavený v klasicistickom štýle. Veža bola dostavaná v roku 1789 a má dva zvony. Kostol bol viackrát rekonštruovaný. Zaujímavosťou je prekrásne vyrezávaná kazateľnica.
Szojkova brána: Kópia drevenej brány odhalená v roku 1996. Nachádza sa v parčíku pri kostole reformovanej cirkvi na Hlavnej ulici, kde aj pôvodne stál. Originál sa nachádza na dvore Východoslovenského múzea v Košiciach. Brána je smutnou pamiatkou na požiar mesta z roku 1795.
Kaplnka sv. Rócha: Bola postavená na svahu v severnej časti mesta na počesť sv. Rócha a na pamiatku obetí epidémie cholery, ktorá v meste vypukla v roku 1831. Na pamiatku obetí sa každý rok na deň sv. Rócha slúži odpustná omša.
K pamiatkam mesta radíme aj pamätné tabule významných rodákov mesta ako napríklad Szepsi Laczkó Máté Szepsi Csombor Márton.

TIP NA VÝLET

Jednou z možností ako stráviť voľný čas v okolí je návšteva zrúcanín Turnianskeho hradu. Po výstupe je nádherný výhľad na okolité obce, jazerá a lesy. Nezabudnuteľným zážitkom je aj návšteva Zádielskej doliny, Jasovského kláštora a Jasovskej jaskyne.

Zdroj: TIC Rožňava