Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Hlohovec, Hlohovec

GPS: N48°25'56'' E17°48'3''

Vlastivedné múzeum v Hlohovci sídli v budove františkánskeho kláštora z roku 1492, ktorého súčasťou je kláštorná jedáleň, refektár so štukovou výzdobou. Okrem expozícií si návštevník môže prehliadnuť výstavy keramiky, porcelánu, skla kolekciu historických zvonov a kamennej plastiky.

EXPOZÍCIA HISTORICKÉHO NÁBYTKU
Najvzácnejším nábytkovým kusom je skriňa na šaty s pásikovou a figurálnou intarziou z polovice 18. storočia. 

EXPOZÍCIA HLOHOVEC – FEUDÁLNE MESTO
Prezentuje dejiny mesta od najstaršej písomnej zmienky do obdobia buržoáznej revolúcie 1848/49 a históriu zámku, pôvodne hradu Hlohovec.

EXPOZÍCIA FRANTIŠKÁNI NA SLOVENSKU
Expozícia je jedinou muzeálnou expozíciou na Slovensku, ktorá podáva obraz o pôsobení františkánov v minulosti, v knižnici kláštora sa nachádzali vzácne hlaholské zlomky, najstaršia pamiatka v hlaholskom jazyku na Slovensku.

EXPOZÍCIA – STAVOVCE OKOLIA HLOHOVCA
Oboznamuje s hlavnými zástupcami tejto časti fauny regiónu.

EXPOZÍCIA – ŽENSKÝ ĽUDOVÝ ODEV
Expozícia približuje tradičný ľudový odev žien okolia HlohovcaPiešťan Trnavy z prelomu 19.-20. storočia a medzivojnového obdobia.

PORCELÁN, KAMENINA A SKLO V ĽUDOVOM PROSTREDÍ
Porcelánové hrnčeky a taniere od konca 19. st. nachádzali svoje miesto na poličkách, snom detí bývali bábiky s porcelánovými hlavičkami, rozšírili sa nádobky na svätenú vodu a sošky svätcov.

EXPOZÍCIA – PRAVEKÉ OSÍDLENIE REGIÓNU
V expozícii sú predmety dokumentujúce praveké a včasnohistorické osídlenie regiónu múzea.

EXPOZÍCIA HISTORICKÉHO PORTRÉTU A GRAFIKY
Olejomaľby z veľkej časti pochádzajú z inventára Hlohovského zámku, konkrétne z rodovej obrazárne, ktorej súčasťou boli portréty Erdődyovcov ako aj ich príbuzných a panovníkov.

Zdroj: Vlastivedné múzeum v Hlohovci