Poprad

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, Poprad

GPS: N49°3'19'' E20°18'5''

Hlavnou vstupnou bránou do Vysokých Tatier a centrom rýchlo sa rozvíjajúceho podtatranského regiónu je mesto POPRAD.

POPRAD (52 765 obyvateľov) leží na juhovýchode Popradskej kotliny a na oboch brehoch rieky Poprad. Popradským letiskom, rýchlikovou železničnou stanicou a po cestách do mesta každoročne prichádzajú desaťtisíce turistov zo Slovenska a zahraničia, aby stadiaľto pokračovali do Starého Smokovca, prípadne ďalších tatranských osád.

HISTÓRIA

Dnešný názov Poprad sa objavuje už v najstaršej známej listine z roku 1256. Zo začiatku sa Poprad nevyvíjal tak rýchlo ako susedná Veľká a Spišská Sobota. Až v 18. storočí začal Poprad hospodársky dobiehať svojich silnejších mestských susedov. Hlavnou hybnou silou dynamického rozvoja mesta sa však stala až Košicko-bohumínska železnica vybudovaná v roku 1871.

Rastúci záujem turistickej verejnosti o Vysoké Tatry rozprúdil intenzívnejší kultúrny a spoločenský život mesta. Neustále silnejúci Poprad najprv pohltil svojich najväčších rivalov Spišskú Sobotu a Veľkú. Dnes je Poprad počtom obyvateľov najväčším mestom celej podtatranskej oblasti a pozostáva z nasledovných častí: Poprad, Spišská Sobota, Veľká, Matejovce, Stráže pod Tatrami a Kvetnica.

PAMIATKY

Historické centrum Popradu sa sústreďuje na priestor okolo vretenovitého Námestia sv. Egídia. Námestie ohraničuje radová zástavba prevažne barokových a klasicistických meštianskych domov z 18. a 19. storočia. Dominantou mesta je ranogotický rímskokatolícky Kostol sv. Egídia z 13. storočia. Návštevníci Popradu by nemali obísť Podtatranské múzeum, ktoré im prostredníctvom svojich expozícií pomôže lepšie spoznať podtatranský región. Tatranská galéria vo svojom depozite vlastní cenné umelecké diela popredných domácich a zahraničných  maliarov, sochárov a výtvarníkov. V budove „starej elektrárne“ uskutočňuje náročné projekty a prezentácie súčasného umenia.

Spišská Sobota bola po stáročia najbohatším z piatich hornospišských miest. Od roku 1945 je časťou mesta Poprad. Spišská Sobota dnes predstavuje jeden z najlepšie zachovaných stredovekých urbanistických celkov Slovenska, ktorý je od roku 1953 mestskou pamiatkovou rezerváciou.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama