Poprad

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Poprad, Poprad

GPS: N49°3'19'' E20°18'5''

Miasto POPRAD jest główną bramą wejściową do Tatr Wysokich oraz centrum szybko się rozwijającego regionu podtatrzańskiego.

POPRAD (52 765 mieszkańców) leży na południowym wschodzie Kotliny Popradzkiej, na obydwu brzegach rzeki Poprad. Corocznie poprzez lotnisko popradzkie, stację kolejową i drogami przybywają do miasta dziesiątki tysięcy turystów ze Słowacji i z zagranicy, aby stąd wyruszyć dalej do Starego Smokowca, ewentualnie do innych tatrzańskich miejscowości.

HISTORIA

Dzisiejsza nazwa Poprad pojawia się już w najstarszym znanym dokumencie z 1256 roku. Początkowo Poprad nie rozwijał się tak szybko, jak sąsiednia Sobota Wielka czy Sobota Spiska. Dopiero w XVIII Poprad zaczął doganiać ekonomicznie swoich silniejszych miejskich sąsiadów. Jednakże główną siłą napędową dynamicznego rozwoju miasta stała się dopiero koszycko-bogumińska (Košice-Bohumín) kolej żelazna, wybudowana w 1871 roku.

Rosnące zainteresowanie turystów Tatrami Wysokimi ożywiło życie kulturalne i społeczne miasta. Rozrastający się ciągle Poprad wchłonął najpierw swoich największych rywali: Sobotę spiska i Wielką. Obecnie jest Poprad, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, największym miastem całego regionu podtatrzańskiego w skład którego wchodzą następujące dzielnice: Poprad, Sobota Spiska, Sobota Wielka, Matejovce, Stráže pod Tatrami oraz Kvetnica.

ZABYTKI

Historyczne centrum Popradu koncentruje się na obszarze wokół Placu św. Idziego, wrzecionowatego kształtu. Plac ów ogranicza szeregowa zabudowa przeważnie barokowych a klasycystycznych kamienic mieszczańskich z XVIII i XIX wieku. Dominantą miasta jest wczesnogotycki rzymskokatolicki Kościół pod wezwaniem św. Idziego  z XIII wieku. Zwiedzający Popradu nie powinni pominąć Muzeum Podtatrzańskiego, w którym dzięki prezentowanym ekspozycjom będą mogli lepiej poznać region podtatrzański. Galeria Tatrzańska posiada wartościowe dzieła sztuki autorstwa czołowych malarzy, rzeźbiarzy oraz artystów plastyków ze Słowacji oraz zagranicy. Dzieła te przechowywane są w depozycie Galerii. W gmachu „Starej elektrowni“ realizowane są bardziej wymagające projekty oraz prezentacje sztuki współczesnej.

Spišská Sobota przez całe wieki była najbogatszym wśród pięciu miast Górnego Spiszu. Od 1945 roku jest dzielnicą Popradu. Sobota Spiska jest dziś jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych urbanistycznych kompleksów Słowacji, który od 1953 roku jest miejskim rezerwatem zabytkowym.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama