Od vodníka Valentína k Studni lásky (Trenčín)

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčín

GPS: N48°53'40'' E18°2'27''

Východiskový a cieľový bod: Štúrovo námestie
Trasa: Štúrovo námestie - Mierové námestie - Mestský hrad -  Mierové námestie - Štúrovo námestie

Prechádzka mestom začína pri synagóge zo začiatku 20. storočia, pred ktorou sa z fontány díva na okoloidúcich trenčiansky vodník. Popod Mestskú bránu sa dostaneme na Mierové námestie, ktorému dominuje trojičný stĺp postavený v roku 1712. Námestie tvoria prevažne renesančné a barokové meštianske domy z konca 16. a zo začiatku 17. storočia.

Najvýznamnejšou stavbou na námestí je pôvodne jezuitský, neskôr piaristický kláštor a Kostol sv. Františka Xaverského vybudovaný v 17. storočí v štýle raného baroka. V súčasnosti sa v priestoroch kláštorného komplexu nachádza gymnázium.

Po krytom schodisku postavenom v roku 1568 známym ako Farské schody možno vystúpiť na Mariánsku horu, ktorá sa nachádza medzi hradom a centrom mesta.

Dominantou mesta je vyššie postavený Trenčiansky hrad. Azda najznámejším objektom hradu je 80 m hlboká Studňa lásky a s ňou spojený príbeh Omara a Fatimy. Po návrate na Mierové námestie sa oplatí zájsť na jeho severný koniec k Hotelu Tatra, z ktorého sa dá vidieť rímsky nápis na hradnej skale z r. 179 n. l., alebo navštíviť Galériu M. A. Bazovského na neďalekej Palackého ulici.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA