Synagóga v Trenčíne

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčín

GPS: N48°53'40'' E18°2'23''

Neodmysliteľnou súčasťou mesta Trenčín bola v minulosti prítomnosť židovskej komunity. Pripomína nám ju trenčianska synagóga, ktorá patrí k najkrajším a najzaujímavejším dielam svojho druhu na Slovensku.

V písomných dokumentoch sa prví Židia spomínajú v roku 1300. Trenčiansky magistrát v tom roku potvrdil predaj záhrady Židovi Davidovi. Významná migrácia židovského obyvateľstva na Považie a západné Slovensko nastala v druhej polovici 17. storočia a v roku 1860 tvorili Židia približne štvrtinu trenčianskeho obyvateľstva. Od roku 1760 tu fungoval samostatný rabínsky úrad a židovská škola existovala v Trenčíne už v roku 1736

Strediskom židovskej komunity v Trenčíne bol priestor medzi Sládkovičovou a Palackého ulicou. Bolo tu niekoľko synagóg, resp. domov, ktoré slúžili ako modlitebne. Prvá –drevená synagóga – sa spomína v archívnych dokumentoch z roku 1781. Po veľkom požiari mesta v roku 1790 bola postavená nová synagóga, ktorá bola rozšírená v roku 1873. O štyridsať rokov neskôr ju nahradila súčasná budova. Synagóga bola postavená v rokoch 1909 – 1912 trenčianskou stavebnou firmou Fuchs a Niegreisz podľa projektu berlínskeho architekta, trenčianskeho rodáka Dr. Richarda Scheibnera. Slávnostne otvorená a vysvätená bola v septembri 1913. Táto novoromantická stavba centrálneho typu s ústrednou kupolou je zmesou byzantských secesných štýlov s modernou železobetónovou kupolovou konštrukciou. Pozoruhodná budova je príkladom raných modernistických trendov, ktoré smerovali k redukcii dekorácie pri zachovaní monumentálnych klasických foriem. 

Synagóga sa používala na neologické účely do druhej svetovej vojny, počas ktorej bola v roku 1941 znesvätená a bolo zničené aj jej vnútorné zariadenie. Povojnová oprava budovy prebehla v rokoch 1945 – 1948 vďaka zbierke ľudí, ktorí prežili holokaust. Dnes je viditeľných niekoľko detailov vrátane vitrážových okienmodrej maľovky na kupole s orientálnym motívom a zachoval sa aj historický luster v jej strede. Malá modlitebňa v zadnej časti objektu s pôvodným zariadením a pamätnou tabuľou so zoznamom 1 350 trenčianskych obetí holokaustu bola obnovená v roku 1990. V roku 1993 sa synagóga vrátila reštitúciou do majetku Zväzu židovských náboženských obcí. Dnes synagóga plní funkciu mestskej galérie pod názvom Art Centrum Synagóga a slúži ako výstavná sieň, sú tu však realizované aj iné multižánrové projekty.
Synagóga je zaradená do projektu Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva.

Zdroj: MsÚ Trenčín