Medzinárodný deň turistických sprievodcov 2014

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Skalica, Skalica

GPS: N48°50'46'' E17°13'40''

Miesto konania: Skalica

Termín konania: 22.2.2014

Typ podujatia: iné podujatie

Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu Vás srdečne pozývame na deň otvorených pamiatok v Skalici, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. februára

Turistická informačná kancelária v Skalici pripravuje bezplatnú prehliadku niekoľkých pamiatok v meste. Záujemcovia budú môcť absolvovať organizovanú prehliadku od TIK-u so začiatkom o 14. hodine, alebo navštíviť jednotlivé pamätihodnosti individuálne.

V tento deň budú otvorené rotunda sv. Juraja, františkánsky kláštor, jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, „ledovňa“, veža farského kostola sv. Michala archanjela a mlyn bratov Pilárikových. Pamiatky budú otvorené od 14. do 16. hodiny. Prvýkrát sa návštevníkom predstavia sprievodcovia pre letnú turistickú sezónu 2014. Obohatením programu bude hra na organe a saxofóne a spev v jezuitskom kostole o 15. hodine.

Zdroj: Mesto Skalica

Web: www.skalica.sk