Ľudový odev na Záhorí - tradícia a dnešok

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Skalica, Skalica

GPS: N48°50'46'' E17°13'47''

Miesto konania: Skalica

Termín konania: 8.12.2017 - 23.1.2018

Typ podujatia: folklórne podujatie, výstava, historické podujatie, podujatie pre deti, podujatie pre mladých

Tradičné a súčasné podoby ľudového odevu na Záhorí prezentuje výstava Záhorského múzea v Skalici. Mapuje miestne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá.

Prostredníctvom uceletých kompletov odevov inštalovaných na figurínach, jednotlivých súčiastok, textov a obrazového materiálu oboznámi návštevníka s podobami skalického, holíčskeho, šaštínskeho, senického, jablonického, moravskosvätojánskeho, malackého a plaveckého ľudového odevu v minulosti.

Panelová časť výstavy charakterizuje druhy a lokálne formy ľudového odevu na Záhorí, jednotlivé krojové komplety, rôzne krojové súčiastky a ponúka podrobnejšie informácie k vystaveným predmetom. K vystaveným exponátom zo zbierkového fondu etnológie Záhorského múzea v Skalici patria okrem úplných odevov na figurínach aj osobitne vystavené súčiastky odevov, dokumentujúce  ich rôznorodosť.

Kým mužský odev zastupujú najmä vesty - lajblíky, košele a kožuchy, zo ženského odevu sú to rubáše, sukne, kacabajky a čepce. Poslednú časť výstavy predstavujú fotografie dokumentujúce súčasnú podobu ženského ľudového odevu na Záhorí, ktoré skrátenou formou zachytávajú postup ich obliekania.

Vernisáž výstavy sa bude konať 8. decembra 2017 o 16:00 v skalických výstavných priestorom múzea, výstava samotná následne potrvá do 23. februára 2018. V kultúrnom programe vernisáže vystúpi Mužský zbor Kúcané.

Záhorské múzeum vydalo k výstave rovnomenný katalóg. V predaji bude i kniha etnológa Mojmíra Benžu s názvom Tradičný odev Záhoria.

Web: Záhorské múzeum v Skalici