Matúšovo kráľovstvo

Hypotetické "Matúšovo kráľovstvo" sa rozprestiera v západnej časti Slovenska. Na jeho území leží viac ako 1 100 miest a obcí. Projekt oživuje bohatú históriu územia založenú na legendách a povestiach, hradoch a zámkoch a približuje ju netradičným spôsobom domácim a zahraničným návštevníkom.

Fiktívne "Matúšovo kráľovstvo" sa rozprestiera v západnej časti Slovenska od Oravy po Dunaj a zasahuje do BratislavskéhoTrnavského, TrenčianskehoNitrianskeho a Žilinského kraja. Na západe hraničí s Českou republikou, na východe je ohraničené líniou Oravský hrad – Bojnický zámok– Štúrovo. 

Na jeho území leží viac ako 1 100 miest a obcí. Projekt oživuje bohatú históriu územia založenú na legendách a povestiach, hradoch a zámkoch a približuje ju netradičným spôsobom domácim a zahraničným návštevníkom.

Kráľovstvo má svoje insígnie. Patrí k nim ústavavlajka a pečať. Záujemcovia si môžu zaobstarať turistický pas kráľovstva a postupne spoznať 53 malebných hradov, zámkov a kaštieľov. S pasom Matúšovho kráľovstva sa putuje po jeho 9 dŕžavách a získavajú sa pečiatky pasových kontrol 53 hradných panstiev a viac ako 100 pútnických miest.

V podhradiach sa nachádza množstvo tzv. Hlások (väčšinou informačných kancelárií), kde dostať informácie o dianí v kráľovstve, o pripravovaných podujatiach a možno si zakúpiť viaceré suveníry. Po dlhom putovaní padne vhod navštíviť aj tzv. Pútnické miesta Matúšovho kráľovstva (ubytovacie a stravovacie zariadenia), kde prichýlia a postarajú sa o všetkých hladných, smädných a unavených pútnikov.

Centrom Matúšovho kráľovstva je Park miniatúr v obci Podolie, v ktorom sa budujú dobové rekonštrukcie modelov slovenských hradov v podobe, akú mali pred 300 – 500 rokmi. K aktuálnemu dianiu v kráľovstve sú vydávané elektronické Kráľovské novinky.

Zdroj: Matúšovo kráľovstvo