Levočská klietka hanby sprístupnená verejnosti

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, Levoča

GPS: N49°1'34'' E20°35'20''

Nielen pre originálny dovolenkový záber, ale aj pre samotný zážitok bude počas mesiaca júl 2014 sprístupnená verejnosti levočská Klietka hanby.

Táto miestna turistická atrakcia, v ktorej si v minulosti odpykávali vinníci priestupky, na ktoré sa nevzťahovali hrdelné tresty, bude otvorená v tomto čase:
Utorok: 10:00 - 14:00 h
Štvrtok: 13:00 - 16:00 h
 

Stredoveký pranier, zhotovený zo železných tyčí, zdobený paradoxne kovovými ľaliami a srdcami – symbolmi lásky a nevinnosti, pochádza zo 16. storočia. Stojí na pevnom základe vedľa Radnice. Pobyt v klietke mal byť pre previnilca potupou i príučkou a okoloidúcim dostatočnou výstrahou. Trest sa preto vykonával počas jarmokov, kedy bolo na námestí veľké množstvo ľudí. Tí zvyčajne častovali odsúdeného prejavmi pohŕdania. Verejnej hanbe boli takýmto spôsobom údajne najčastejšie vystavené ženy, ktoré sa po zažatí lámp objavili v uličkách nočnej Levoče bez sprievodu muža. 
Júl 2014

Zdroj: Informačná kancelária mesta Levoča