Latorica

Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, Boľ

GPS: N48°29'18'' E21°57'12''

Lužné lesy a močiare rovín Východoslovenskej nížiny sú pod ochranou Chránenej krajinnej oblasti Latorica.

CHKO Latorica je jediným veľkoplošným chráneným územím na východe Slovenska, ktoré chráni nížinnú krajinu. Vyhlásili ju v roku 1990. Rozlohou 23 198 ha patrí medzi najmenšie na Slovensku. Správa CHKO sídli v Trebišove.

Podstatnú časť krajiny predstavuje systém riečnych korýt a ramien obkolesený lužnými lesmi a mokrými lúkami. Celý prírodný komplex je v dosahu pravidelných záplav. Najvýznamnejším fenoménom CHKO sú dnes veľmi zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, ktoré v mnohých ohľadoch nemajú na Slovensku obdobu.

Charakter prírodnej krajiny závislý na vode je priaznivým prostredím pre vodné vtáctvo, ktoré využíva CHKO nielen na trvalejšie hniezdenie, ale aj na krátkodobý oddych migrujúcich druhov. Významný je výskyt korytnačky močiarnej, ktorá sa dostala do znaku CHKO.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

Web: Latorica