Park Krajobrazowy Latorica

Lokalizacja: Košický kraj, okres Trebišov, Boľ

GPS: N48°29'18'' E21°57'12''

Lasy bagienne i moczary na równinach Niziny Wschodniosłowackiej (Východoslovenská nížina) są chronione w ramach Parku Krajobrazowego Latorica (CHKO Latorica).

Park Krajobrazowy (CHKO) Latorica jest jedynym większym rezerwatem przyrody na wschodzie Słowacji, w którym ochronie podlega obszar nizinny. Istnieje od 1990 roku. Z powierzchnią 23 198 ha należy do najmniejszych na Słowacji. Kierownictwo Parku krajobrazowego ma siedzibę w mieście Trebišov.

Dużą część krajobrazu tworzy system rzecznych koryt i odnóg ograniczony lasami bagiennymi i mokrymi łąkami. Cały kompleks przyrodniczy znajduje się na terenach zalewowych. Najbardziej cenionym zjawiskiem w parku krajobrazowym są, dzisiaj już bardzo rzadko występujące i wyjątkowo wartościowe, wodne i bagniste biocenozy, które z wielu względów są na Słowacji jedyne w swoim rodzaju.

Teren, którego naturalny charakter uzależniony jest od wody, stanowi przyjazne środowisko dla wodnego ptactwa, wykorzystującego park krajobrazowy nie tylko na dłużej trwające gnieżdżenie, ale i na krótki odpoczynek - w przypadku gatunków migrujących. Wielkie znaczenie ma występowanie żółwia błotnego, który stał się symbolem parku krajobrazowego.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA