Kostol v Svätušiach

Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, Svätuše

GPS: N48°25'56'' E21°55'7''

Obec Svätuše leží v severnej časti Medzibodrožia, na úpätí vyčnievajúceho vŕšku, vedľa cesty, ktorou kedysi kočovali kmene smerujúce z východu na západ. Na úbočí kopca Lingó stojí kostol z 13. storočia, ktorý patrí k najvzácnejším pamiatkam Medzibodrožia.

Pôvodne románsky kostol bol neskôr prestavaný a v roku 1794 zastropený maľovaným dreveným stropom. V minulom storočí bol rozšírený o severnú bočnú loď. 
Najstaršími časťami kostola sú románska veža, donátorský chór a románsky vstupný portál. Tieto spolu s arkádami pôvodnej panskej empory pochádzajú z pôvodnej stavby. V druhej polovici 15. storočia dostavali v gotickom slohu svätyňu, loď a južný portál. V exteriéri je kostol podopretý gotickými opornými piliermi. Vnútorné zariadenie pochádza z roku 1907. V rokoch 2007 - 2010 sa realizovala obnova kostola.
Podľa starej legendy, ktorá sa tu traduje, vraj Svätuše dostali meno na pamiatku bitky, ktorá sa tu odohrala. Hovorí sa, že práve na mieste dnešného kostola bola podpísaná mierová zmluva. Preto tomuto miestu dali meno Szent, čo je v preklade Sväté miesto a postavili tu kostol. Okolo neho postupne pribudli domy a neskôr dedinka.
Zaujímavosťou je aj samotný názov obce, keďže v rokoch 1960-1989 boli názvy pripomínajúce kresťanstvo zakázané, obec sa 29 rokov volala Plešany. K svojmu pôvodnému názvu sa obec vrátila po roku 1989.

Zdroj: TIC Rožňava