Reformovaný kostol v Borši

Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, Borša

GPS: N48°23'46'' E21°42'10''

Pôvodne kostol Nanebovzatia Panny Márie, dnes kostol reformovanej kresťanskej cirkvy bol postavený už v prvej polovici 13. storočia. Stojí na vyvýšenom mieste na okraji obce Borša, len pár kilometrov od hraníc s Maďarskom. 

Jednoloďový románsky kostolík postavili ako neveľkú stavbu. Začiatkom 16. storočia ju prestavali v neskorogotickom štýle. Zo stredovekých architektonických prvkov sa na kostole zachovalo odhalené kamenné murivo, gotické okienko na južnej strane apsidy a jednoduchý gotický portál v západnej stene lode. 
Počas reformácie, pred rokom 1552, prešiel kostolík do rúk kalvínov. Začiatkom druhej polovice 17. storočia sa dočkal celkovej obnovy, ďalšie opravy sa potom uskutočnili aj neskoršom období. 
Žiaľ, v roku 1865 kostol vyhorel a v roku 1905 vyhorela aj časť obce a ohňu zrejme padla za obeť aj drevená zvonica stojaca severne od kostolíka. Namiesto pôvodnej zvonice postavili malú vežičku, do ktorej umiestnili pôvodný zvon. Dodnes funkčný zvon je z roku 1654 a odliali ho v Prešove v dielni Geogia Wirda. 
Rozsiahla obnova sa realizovala v roku 1936, keď boli odkryté aj stredoveké prvky stavby. Kostolík tak dostal svoju súčasnú podobu. Posledné opravy sa uskutočnili v roku 1992. 
V tomto kostole bol pravdepodobne pokrstený aj vodca posledného protihabsburského povstania  František II. Rákoczi, ktorý sa narodil v neďalekom kaštieli Rákocziovcov.
Románske kostolíky nájdeme aj v susedných obciach Bara (časť Malá Bara) a Streda nad Bodrogom, v Kline nad Bodrogom stojí zrúcanina ranogotického kostolíka. 

Autor: TIC Rožňava

Zdroj: Obec Borša