Kremnica

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, Kremnica

GPS: N48°42'18'' E18°54'57''

V minulosti jedno z najbohatších miest Uhorska - mesto KREMNICA je dnes centrom turistiky a rekreácie nielen v strede Slovenska, ale aj v „Strede Európy“.

Mesto KREMNICA leží v západnej časti stredného Pohronia neďaleko geografického Stredu Európy, ktorým je kostol v Kremnických Baniach. Mesto je často navštevované najmä počas letného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. V blízkom okolí Kremnice sa už niekoľko desaťročí organizujú tradičné bežkárske preteky Biela stopa Kremnica-Skalka.

HISTÓRIA

V roku 1328 jej uhorský panovník Karol Róbert udelil výsady slobodného kráľovského a banského mesta. Mimoriadne dôležitým privilégiom bolo právo raziť mince. Kremnickú mincovňu založili minciari, ktorých kráľ pozval z českej Kutnej Hory. Už rok po jej vzniku tu v roku 1329 vyrazili prvé uhorské groše.

Popri grošoch sa osobitnej pozornosti tešili povestné kremnické dukáty. Pre svoju kvalitu a krásu patrili medzi najobľúbenejšie platidlá v Európe. V 16. storočí sa v Kremnici začalo okrem mincovníctva rozvíjať aj medailérstvo. Dodnes sa tu razia pamätné mince a medaily a vyrábajú platidlá rozličných štátov sveta.

PAMIATKY

Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie.
Ústrednou plochou mesta je Štefánikovo námestie a hlavnou dominantou mestský hrad s gotickým kostolom sv. Kataríny postaveným v 15. storočí. Pýchou kostola je vzácny organ, ktorého nádherný zvuk si môžu vychutnať návštevníci tradičného letného podujatia Kremnický hradný organ.

Najstaršou stavbou mesta je románsky karner z 13. storočia. Súčasťou hradu je aj Hodinová veža, zvyšky bývalej radnice, tri bašty a severná Vežová brána.

Veľkolepou ozdobou námestia je rozmerný barokový trojičný stĺp. V severozápadnom rohu námestia stojí budova najstaršej mincovne na svete. Hlbšie poznanie dejín mincovníctva a medailérstva v Kremnici ponúka Múzeum mincí a medailí, kde si návštevníci môžu vyskúšať razenie mincí aj na vlastnej koži.

Vo východnom rade námestia sa okrem viacerých meštianskych domov nachádza aj budova tzv. novej radnice.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama

Videogaléria