Záhorský región (Záhorie)

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Skalica, Skalica

GPS: N48°50'46'' E17°13'40''

Názov Záhorie má staré korene, ktoré siahajú do 17. storočia. Pochádza od latinského pomenovania Processus transmontanus, ktoré označovalo kraj ležiaci za Malými Karpatmi, teda „za horami“. 

Región leží v západnej časti Slovenska. Územie na západe vymedzuje štátna hranica s Rakúskom, ktorú tvorí rieka Morava, na severozápade štátna hranica s Českou republikou. Na juhovýchode ho ohraničujú Malé Karpaty .

Vďaka výhodnej geografickej polohe a priaznivým klimatickým podmienkam Záhorie patrí k najstaršie osídleným územiam na Slovensku.

Z hľadiska cestovného ruchu poskytuje región vhodné podmienky na cykloturistiku, pešiu turistiku a letný pobyt pri vode viacerých jazier. Kúpele Smrdáky, šaštínska bazilika a kultúrnohistorické pamiatky bývalého slobodného kráľovského mesta Skalica  doplňujú ponuku regiónu (skalický trdelník, Senica, Skalica ).

Okresy: Senica, Skalica, čiastočne Malacky, čiastočne Myjava.


Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

Videogaléria