Senica

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Senica, Senica

GPS: N48°40'44'' E17°22'8''

Búrlivá história Senice a jej okolia zanechala množstvo rozmanitých kultúrno-historických pamiatok roztrúsených v malebnom prostredí severného Záhoria.

SENICA (20 492 obyvateľov) centrum severnej časti Záhoria leží na rozhraní Záhorskej nížiny, Myjavskej a Chvojnickej pahorkatiny.

HISTÓRIA

Archeologické nálezy v okolí Senice sú dôkazom osídlenia už v období paleolitu. Geografická poloha mesta a okolia mu prisúdila úlohu pohraničného pásma, s ktorou súvisí výstavba strážnych hradov. Dejiny Senice boli ovplyvnené dejinami hradu Branč z 13. storočia. K rozvoju mesta výrazne prispeli majitelia hradu - Stibor zo Stiboríc v 14. storočí a rod Nyáryovcov v 17. storočí. Všetky významné historické udalosti strednej Európy ako turecké vojny, reformácia, revolučné roky 1848 – 1849 sa zapísali do života mesta.

PAMIATKY

Na Námestí oslobodenia v Senici sa nachádza Rímskokatolícky farský kostol Panny Márie z roku 1631 pôvodne evanjelický, v roku 1654 sa stal katolíckym. Južne od farského kostola sa nachádza Gotická Kaplnka svätej Anny zo začiatku 15.storočia. Neskorobarokový kaštieľ z roku 1760 na Sadovej ulici je sídlom Záhorskej galérie. Evanjelický kostol a. v. bol vybudovaný v rokoch 1783 - 1784 v klasicistickom slohu. V mestskej časti Kunov sa nachádza Zvonica postavená v roku 1860. Na starom cintoríne je umiestnený Pomník povstalcov 1848 – 1849 na pamiatku popravených účastníkov slovenského odboja.

Zdroj: Mesto Senica