Senica

Lokalizacja: Trnavský kraj, okres Senica, Senica

GPS: N48°40'44'' E17°22'8''

Burzliwa historia miasta Senica i okolicznych terenów pozostawiła po sobie mnóstwo różnorodnych zabytków kulturalno-historycznych a które leżą rozrzucone po malowniczym obszarze północnego Zahoria.

SENICA (20 492 mieszkańców) centrum północnej części Záhoria leży na pograniczu Niziny Zahorskiej i Pogórzy Myjavská i Chvojnicka.

DZIEJE

Znaleziska archeologiczne w okolicy miasta Senica świadczą o tym, że zasiedlenie miało tutaj miejsce już w epoce paleolitu. Geograficzne usytuowanie miasta i położenie całej okolicy przesądziły o tym, że tereny te spełniały funkcję obszaru pogranicznego. Z tym pogranicznym charakterem związana jest budowa całej sieci zamków strażniczych. Na dziejach miasta Senica odcisnęła swoje piętno XIII stuletnia historia zamku Branč. Do rozwoju miasta zdecydowanie przyczynili się właściciele tego zamku - Stibor ze Stiboric w XIV wieku i ród Nyáry w XVII stuleciu. Wszystkie znaczące wydarzenia historyczne, które miały miejsce w Europie Środkowej a więc wojny tureckie, reformacja, rewolucyjne lata 1848-1849 miały zdecydowany wpływ na życie miasta.

ZABYTKI

Na Placu Wyzwolenia w Senici znajduje się rzymskokatolicki kościół parafialny Najświętszej Panny Marii z 1631 roku, który pierwotnie był kościołem protestanckim a w 1654 roku został przekształcony na świątynię katolicką. Na południe od kościoła parafialnego leży Gotycka Kaplica świętej Anny z początku XV stulecia.Późnobarokowy pałac z 1760 roku przy ulicy Sadovej jest siedzibą Záhorskej Galerii. Kościół ewangelicki wyznania augsburskiego wzniesiony został w latach 1783 - 1784 w stylu klasycystycznym. W dzielnicy miejskiej Kunov znajduje się Dzwonnica, którą zbudowano w 1860 roku. Na starym cmentarzu umieszczono Pomnik Powstańców 1848-1849 ku czci skazanych na śmierć uczestników słowackiego ruchu narodowego.

Źródło: Mesto Senica