Fiľakovo

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Fiľakovo

GPS: N48°16'14'' E19°49'20''

Na križovatke niekdajších dôležitých obchodných ciest Uhorska sa nachádza malebné mesto FIĽAKOVO. Preslávil ho stredoveký kamenný hrad v centre mesta, postavený na vulkanickom tufe. Do širokého povedomia sa dostal prostredníctvom tradičného odvetvia – smaltovníctva.

FIĽAKOVO (10 400 obyvateľov) sa nachádza na okraji Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, ktorá poskytuje vynikajúce možnosti spoznávania prírody a pešej turistiky. Od augusta 2008 víta svojich návštevníkov Hradné múzeum vo Fiľakove.  Novohradské turisticko-informačné centrum pod hradom poskytuje rozsiahle informácie o zaujímavostiach Fiľakova a jeho okolia, podobne o Novohrad – Nógrád geoparku.

HISTÓRIA

Fiľakovo má bohatú historickú minulosť. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z prvej polovice 13. storočia. V roku 1423 pod názvom Oppidum Fylek dostáva mestské privilégiá. Jeho osud dlhé stáročia ovplyvňovali historické udalosti, ktoré sa viazali k hradu. Fiľakovo sa stalo v 16. storočí jediným okresným (sandžakovým) sídlom Osmanskej ríše, ktoré ležalo na území dnešného Slovenska. Najslávnejšie obdobie prežívalo mesto v 17. storočí, keď bolo obchodným, duchovným a kultúrnym centrom celého regiónu.

PAMIATKY

V historickom centre mesta sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky Fiľakovský hrad, Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor. Medzi najvýznamnejšie pamätihodnosti mesta patria barokový kaštieľ Berchtoldovcov s okolitým mestským parkom, dnes sídlo gymnázia; budova Mestského úradu; kúria Cebriánovcov z 19. storočia; Koháryho kúria z prvej polovice 18. storočia a budova Vigadó, ktorá je v súčasnosti sídlom Mestského vlastivedného múzea a Mestského kultúrneho strediska.

Zdroj: Mesto Fiľakovo

Web: Viac info