Festival vedy a techniky

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Partizánske, Partizánske

GPS: N48°37'51'' E18°20'34''

Miesto konania: Hvezdáreň Partizánske

Termín konania: 14.10.2016

Typ podujatia: iné podujatie

Celoštátna súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie sa uskutoční 14. októbra 2016 vo Hvezdárni v Partizánskom.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET 2016.

Víťazi krajských festivalov budú mať zaručenú účasť na celoslovenskom kole, v rámci ktorého môžu súťažiť o postupy na medzinárodné súťaže a prehliadky a ceny.

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich predstavy, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí.

Viac informácii o krajských kolách a podmienkach na ich účasti nájdete na stránke amavetu.

Zdroj: Hvezdáreň Partizánske

Web: Viac informácií