Zemplínske múzeum Michalovce

Lokalizácia: Košický kraj, okres Michalovce, Michalovce

GPS: N48°45'24'' E21°55'26''

V Zemplínskom múzeu sa dozviete všetko podstatné o kultúrnom, historickom a hospodárskom vývoji tejto oblasti ako aj o živej i neživej prírode zemplínskeho regiónu. Sídli v kaštieli, ktorý je kultúrnou pamiatkou.

Múzeum vzniklo v roku 1957. Nachádza sa v ňom niekoľko stálych expozícií a často sa tu konajú ďalšie výstavy.

Archeologická expozícia prezentuje pamiatky pravekého a včasnostredovekého Zemplína. Medzi najvýznamnejšie nálezy patrí bohatá neolitická keramika, eneolitické medené sekeromlaty a unikátnou je amfora z doby bronzovej, na ktorej je najstaršie vyobrazenie dvojkolesového voza so záprahom v strednej Európe.

Zaniknutým i zanikajúcim ľudovým remeslám je venovaná Etnografická expozícia. Cenné sú najmä doklady o vývoji techniky tkania na Zemplíne, pastierske predmety z rohoviny a kože a zbierka známeho hrnčiarskeho majstra Michala Parikrupu.

Umelecko-historická expozícia prezentuje diela výtvarného umenia a umeleckých remesiel od raného stredoveku až po súčasnosť. Zvlášť hodnotná je napríklad gotická pieta zo Strážskeho.

Historická expozícia predstavuje hlavne predmety zo šľachtických a honosnejších meštianskych interiérov z 18.-20. storočia.

Vtáky a cicavce Zemplína sú námetom Prírodovednej expozície. Nachádzajú sa tu viaceré pozoruhodné exempláre.

Autor: ICM Košice

Zdroj: Zemplínske múzeum Michalovce