Muzeum Zemplíńskie Michalovce

Lokalizacja: Košický kraj, okres Michalovce, Michalovce

GPS: N48°45'24'' E21°55'26''

W Muzeum Zemplíńskim można znaleźć wszelkie istotne informacje o rozwoju kulturalnym, historycznym i gospodarczym tego regionu, jak równieżo przyrodzie żywej i nieożywionej regionu zemplińskiego. Muzeum ma swoją siedzibę w pałacu będącym zabytkiem kultury.

Muzeum powstało w 1957 roku. Znajduje się tutaj kilka stałych ekspozycji i często organizowane są dalsze wystawy.

Ekspozycja archeologiczna prezentuje zabytki z okolic Zemplína pochodzące z czasów prehistorycznych i oraz wczesnego średniowiecza. Do najbardziej znaczących eksponatów należą bogata ceramika neolityczna, eneolityczne miedziane siekieromłoty oraz unikatowa amfora z epoki brązu, na której widnieje najstarszy wizerunek wozu dwukołowego z zaprzęgiem w Europie Środkowej.

Obecnie już nieistniejącym oraz zanikającym rzemiosłom ludowym poświęcona jestekspozycja etnograficzna. Cenne są w szczególności dokumenty dotyczące rozwoju techniki tkackiej w okolicach Zemplína, przedmioty pasterskie z masy rogowej oraz skóra, jak również zbiory wyrobów znanego mistrza garncarskiego Michala Parikrupy.

Ekspozycja sztuki i historii prezentuje dzieła plastyczne oraz wyroby rzemiosł artystycznych od wczesnego średniowiecza aż po współczesność. Szczególnie wartościowa jest na przykład gotycka pieta z miejscowości Strážske.

Ekspozycja historyczna przedstawia głównie przedmioty pochodzące z wystawnych wnętrz mieszkań szlachty i zamożnego mieszczaństwa z XVIII-XX wieku.

Ptakom oraz ssakom Zemplína poświęcona jest ekspozycja krajoznawcza. Można tutaj oglądać wiele interesujących egzemplarzy fauny.

Autor: ICM Košice

Źródło: Zemplínske múzeum Michalovce