Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Humenné, Humenné

GPS: N48°56'14'' E21°54'20''

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom je regionálnou špecializovanou vedecko-výskumnou, kultúrno-vzdelávacou a odborno-pozorovateľskou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied.

Hvezdáreň bola založená v roku 1952. Budova hvezdárne, nachádzajúcej sa v strede mesta poskytuje možnosť prednášok v sále pre päťdesiat poslucháčov. Dominantou observatória je Vihorlatský národný teleskop - ďalekohľad typu Cassegrain, ktorý je umiestnený vo štvormetrovej kupole. Tento najväčší ďalekohľad na Slovensku má priemer hlavného zrkadla 1 meter. Vykonáva sa tu odborná činnosť v oblasti pozorovania premenných hviezd, meteorov, zákrytov hviezd  Mesiacom a fotosféry Slnka.

Odborná činnosť hvezdárne je sústredená vo vysunutom odbornom pracovisku v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, ktoré vzniklo v roku 1999. Nachádza sa v krásnom prostredí medzi pohorím Vihorlatu a Bukovskými vrchmi, vzdialené asi 38 kilometrov od Humenného.

Vihorlatská hvezdáreň na základe pozorovaní a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedecky a odborne zhodnocuje, spracúva a prezentuje verejnosti najnovšie poznatky z astronómie a príbuzných vied, v regióne Horného Zemplína.

Zdroj: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom