Vranov nad Topľou

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou

GPS: N48°53'15'' E21°41'7''

Mesto VRANOV NAD TOPĽOU je nielen okresným sídlom rovnomenného okresu, ale súčasne aj jeho administratívnym, hospodárskym a kultúrnym centrom. Nachádza sa v predhorí Nízkych Beskýd, na Východoslovenskej pahorkatine, v oblasti stredného toku rieky Tople a Ondavy.

Silnou stránkou mesta VRANOV NAD TOPĽOU (23 000 obyvateľov) je výhodná geografická poloha a prírodné krásy v jeho blízkosti. Rozhodujúcim rekreačným centrom na území okresu je vodná nádrž Domaša. Okolie poskytuje aj veľmi dobré podmienky pre zimné športy a turistiku. Mesto organizuje počas roka množstvo kultúrnych podujatí, z nich najzaujímavejšie sú Hornozemplínske folklórne slávnosti, Vranovské zborové dni či Zlatý gaštan.

HISTÓRIA

Po prvý raz sa Vranov, vtedy ešte stredoveká osada, spomína v roku 1270, ako súčasť rozsiahleho hradného panstva Čičva. Prvé priame správy o Vranove sú v registroch pápežského desiatku z rokov 1333 1337. Zásluhou výhodnej polohy na obchodnej ceste z Prešova, bol Vranov už v 14. storočí hospodárskym a spoločenským centrom pre územie v povodí rieky Tople a Ondavy. Popri remeselnej výrobe a miestnom obchode, sa Vranov zapájal od 14. storočia aj do diaľkového obchodu. Najstarším písomným dokladom o Vranove, v ktorom sa už spomína ako mesto, je listina kráľa Žigmunda z roku 1410.  

PAMIATKY

Najcennejšou pamiatkou je neskorogotická rímskokatolícka Bazilika Narodenia Panny Márie postavená v roku 1580. Zvlášť cenný je jej barokový interiér, so stropnými maľbami od významného českého maliara Jána Lukáša Krackera, sochárskymi a rezbárskymi prácami z dielne Jozefa Hartmana a liturgickou súpravou od levočského zlatníka Jána Syilassyho. Bývalý kláštor pavlínov, ktorý bol pristavaný k bazilike, zdobí barokový portál a v interiéri vzácna freska. Umelecky hodnotné je barokové súsošie svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom z roku 1770, umiestnené v rímskokatolíckom kostole svätého Františka z Assisi. V mestskej časti Čemerné je zaujímavý gréckokatolícky chrám Nanebovzatia Panny Márie, ktorý opatruje starší ikonostas a oltár.  V štátnom zozname kultúrnych pamiatok je zapísaný starobylý židovský cintorín. V meste je zriadená pobočka Vlastivedného múzea v Hanušovciach so stálou expozíciou "Človek a život".

TIP NA VÝLET

Prirodzenú západnú hranicu okresu tvorí hrebeň Slanských vrchov, ktoré sú zaujímavé nielen z hľadiska turistiky, cykloturistiky, ale aj z hľadiska botanického, zoologického a geologického. Na ich teritóriu sa nachádza 14 maloplošných chránených území, veľké množstvo chránených druhov fauny a flóry a takmer kompletná poľovná fauna Slovenska.

Autor: IK LE

Zdroj: Mesto Vranov nad Topľou

Web: Viac info