Trenčianske Teplice

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčianske Teplice

GPS: N48°54'31'' E18°10'27''

Neveľké kúpeľné mesto, obkolesené Strážovskými vrchmi, leží asi 15 km severne od Trenčína, v údolí potoka Teplička. Do mesta so štyrmi tisíckami obyvateľov každoročne prichádzajú hostia za pokojným lesným prostredím, ale v prvom rade za zdravím.

Liečivé pramene - podľa starej povesti liečivé pramene, ktoré sa v Trenčianskych Tepliciach nachádzajú, objavil chromý pastier pri hľadaní zatúlanej ovečky. Našiel malé jazierko s horúcou vodou, z ktorého sa šíril sírový zápach. Pastier sa po niekoľkých kúpeľoch v ňom zázračne uzdravil. Teplé pramene museli poznať už začiatkom nášho letopočtu lovecké národy Kvádov a Markomanov. Poznali ich zrejme i rímske légie. Prvý písomný záznam o prameňoch však pochádza až z roku 1247. Od 13. do 19. storočia patrilo územie Trenčianskych Teplíc s termálnymi prameňmi majiteľom Trenčianskeho hradu.

Najväčšiu zásluhu na rozvoji kúpeľov mala rodina llésházyovcov, ktorej patrili dlhých 241 rokov. V tom čase boli kúpele jednými z najvýznamnejších v celom Rakúsko - Uhorsku. V roku 1835 kúpil kúpele viedenský finančník Juraj Sina. Kúpele prebudoval a zmodernizoval. Jeho syn Šimon dal postaviť hotel a rozšíril kúpeľný park, jeho dcéra Ifigénia nechala v roku 1888 pristaviť k zrkadlisku Sina najvzácnejšiu historickú pamiatku zachovanú dodnes – turecký kúpeľ Hammam v orientálnom maurskom slohu.

Koncom 19. storočia začína v mestečku komplexná kúpeľná liečba. V roku 1909 boli kúpele predané maďarskej akciovej spoločnosti, no už v roku 1918 po prvej svetovej vojne sa majiteľom stala Československá akciová spoločnosť. Dnes vlastní kúpele spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s..

Kúpele v Trenčianskych Tepliciach patria k najstarším a najnavštevovanejším kúpeľom na Slovensku. Je to predovšetkým vďaka termálnej vode, ktorá sa pri liečbe neupravuje a romantickej polohe kúpeľov. Na liečbu sa využíva prírodná sírna termálna voda. V súčasnosti sa okrem nej využíva široká paleta liečebných metód z oblasti liečebnej rehabilitácie a fyziatrie. Kúpele sa špecializujú na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu, stavoch po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochorení u niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania, ale aj ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologické a kožné ochorenia vrátanie psoriázy.

Medzi mnohé historicky a architektonicky zaujímavé budovy mesta patrí funkcionalistický skvost, kúpalisko Zelená žaba, ktorá prešla v rokoch 2014 -15 kompletnou rekonštrukciou. Príjemnú atmosféru Trenčianskych Teplíc dotvára kúpeľný park s lesoparkom a umelým jazerom. Na rozlohe 18 ha sa nachádza množstvo jedinečných drevín - chránený strom tisovec dvojradový, dvestoročná lipa malolistá či ľaliovník tulipánokvetý, platany, metasekvoje, gledíčie a mnohé ďalšie cudzokrajné dreviny. Prechádzka parkom je balzamom na dušu nielen pre kúpeľných hostí, ale aj pre návštevníkov mesta.

Tip na výlet: Utorkové prehliadky Hammamu – kúsok orientu uprostred Trenčianskych Teplíc ponúka prehliadku s výkladom. Prezriete si nádherný exotický interiér, osvetlenie vyvolávajúce dojem hviezdnej oblohy, útulné zákutia určené pre procedúry. Súčasťou prehliadky je aj vystúpenie brušnej tanečnice.
Kedy: každý utorok o 15.30 hod.
Vstupné: 2 €
Predaj vstupeniek: priamo na mieste v budove Sina.

Pravidelné podujatia: Swingový ples, Fašiangová sobota, Otvorenie kúpeľnej sezóny, Folklórny festival, Deň zdravia, Jazdecké preteky o cenu primátora mesta, Hudobné leto, Festival ľudových remesiel, Dni Teplíc.

Zdroj: Mesto Trenčianske Teplice

Web: www.teplice.sk