Symbol Tatier a iné pohyblivé poklady

Každý turista, ktorý sa túla po chodníkoch Vysokých Tatier, v kútiku duše dúfa, že ho uvidí – ako sa odraz jeho siluety vlní v čírej hladine plesa, alebo ako svižne skáče po ostrých bralách. Pýtate sa, koho? No predsa kamzíka tatranského, ktorého považujú za symbol slovenských veľhôr.


Fauna Slovenska je takisto mimoriadne pestrá. Živočíchy, ktorých je vyše 40 tisíc druhov, žijú väčšinou v lesoch. K najväčším lesným obyvateľom patrí najmä medveď hnedý, vlk dravý, diviak lesný a jeleň lesný.


Pozorovanie zvierat patrí k obľúbeným činnostiam. Raritou je zubor hôrny, najväčší európsky suchozemský cicavec, žijúci v zubrej obore pri Topoľčiankach na západnom Slovensku.


Na turistike vo vysokých polohách Tatier možno zazrieť kamzíka alebo svišťa tatranského, ktoré patria medzi veľmi plaché zvieratá. Kamzík tatranský je celkom unikátny druh kamzíka, pretože sa po skončení ľadových dôb vyvíjal tisíce rokov úplne izolovane. Preto sa líši od svojich príbuzných kamzíkov v Alpách či Apeninách a tento druh nenájdete nikde inde na Zemi. Keďže v súčasnosti je ich len čosi viac ako 200 kusov, chránia sa veľmi prísne.


Vo vysokohorskom prostredí hniezdia aj viaceré dravé vtáky. Vidieť tam tak môžete napríklad orla skalného, sokola, myšiaka či jastraba.


Množstvo zvierat nájdeme aj na poliach a lúkach. Tu žijúce zvieratá majú zvyčajne nenápadné sivohnedé až žltohnedé zafarbenie, ktoré splýva s prostredím a ochraňuje ich pred nepriateľmi. K typickým obyvateľom lúk a polí patrí zajac poľný, jarabica a prepelica poľná ako aj myši, sysle a škrečky. Na poliach juhozápadného Slovenska možno uvidieť i dropa veľkého, najväčšieho európskeho vtáka.


Vodné toky, jazerá a rybníky sa intenzívne využívajú na chov rýb. Na strednom a severnom Slovensku sa nachádzajú známe rybárske revíry, v ktorých možno uloviť sumca, kapra alebo šťuku. Pri riekach a vodných plochách žije vydra riečna a mnohé vodné vtáky ako napríklad bociany, volavky, labute alebo kačice.


Pri Dunaji sa občas vyskytuje aj orliak morský, jeden z najväčších slovenských dravých vtákov, s rozpätím krídiel takmer 2,5 metra. Skutočne nečakane veľká rozmanitosť fauny na veľmi malom území.


Autor: Marián Ondrišík