Symbol Tatr i inne przemieszczające się skarby

Każdy turysta wędrujący szlakami Wysokich Tatr (Vysoké Tatry), w skrytości ducha wierzy, że ujrzy ją – wtedy, gdy odbicie jej sylwetki zafaluje w przejrzystej toni „morskiego oka” bądź wtedy, gdy zwinnie skacze po ostrych skałach. Padnie oczywiście pytanie – kogo? No przecież oczywiście kozicę tatrzańską (kamzík tatranský), która uważana jest za symbol Tatr Słowackich.

Fauna Słowacji jest nadzwyczajnie bogata. Żyje tu ponad 40 tysięcy gatunków zwierząt, z czego większość w lasach. Największymi mieszkańcami lasów są niedźwiedź brunatny, wilk, dzik oraz jeleń szlachetny. W stanie półudomowionym występuje żubr, największy europejski ssak lądowy, żyjący w żubrzych ostojach koło Topoľčianek w Słowacji Zachodniej.

W wyższych partiach Tatr, podczas uprawiania turystyki pieszej, można dostrzec kozicę albo świstaka tatrzańskiego, które są zwierzętami niezwykle płochymi. Kozica tatrzańska jest unikalnym gatunkiem kozicy, który przez kolejne tysiąclecia po zakończeniu epoki lodowej rozwijał się w całkowitej izolacji. Różni się od pokrewnych gatunków występujących w Alpach czy Apeninach, i stanowi endemit niewystępujący w innych miejscach na świecie. W chwili obecnej kozice są pod bardzo ścisłą ochroną, ponieważ doliczono się zaledwie około 200 sztuk.

Wysoko w górach gnieżdżą się liczne duże ptaki drapieżne, takie jak np. orzeł skalny, sokół, myszołów czy jastrząb.

Wśród pół i łąk żyje wiele zwierząt. Bytujące w takich warunkach zwierzęta mają zazwyczaj nierzucającą się w oczy, zlewającą się z otoczeniem, szarobrązową, przechodzącą w żółtobrązową barwę sierści. Takie ochronne ubarwienie stanowi przystosowanie chroniące je przed drapieżnikami. Typowymi mieszkańcami łąk i pół są zając szarak, kuropatwa i przepiórka polna, a także myszy, susły i chomiki. Na polach Słowacji Południowo-Zachodniej można spotkać ujrzeć nawet największego ptaka europejskiego dropia wielkiego.

Cieki wodne, jeziora i stawy są miejscem intensywnego odchowu ryb. W Środkowej i Północnej Słowacji znajdują się znane rewiry wędkarskie, w których można złowić suma, karpia albo szczupaka. Na brzegach rzek i innych akwenów żyje wydra rzeczna oraz liczne ptactwo brodzące i wodne, np. bociany, czaple, łabędzie czy też kaczki.

Od czasu do czasu nad Dunajem pojawia się także orzeł bielik (birkut), jeden z największych słowackich ptaków drapieżnych, ze skrzydłami o rozpiętości dochodzącej do 2,5 m.

Autor: Marián Ondrišík