Strieborným mestom (Banská Štiavnica)

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°27'31'' E18°53'35''

Východiskový a cieľový bod: Trojičné námestie
Trasa: Trojičné námestie - Starý zámok - Nový zámok - Trojičné námestie

Prechádzku po meste, ktoré je jedným z klenotov Slovenska zapísaných do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO, môžeme začať v priestore medzi Trojičným a Radničným námestím. Obe námestia oddeľuje gotický Kostol sv. Kataríny z konca 15. storočia.

Uprostred Trojičného námestia obstavaného starobylými meštianskymi i verejnými budovami stojí nádherný trojičný stĺp pripomínajúci morovú epidémiu v roku 1711. Najväčšou budovou Trojičného námestia je Hallenbachov dom, ktorý pôvodne slúžil Banskému súdu a neskôr patril Banskej a lesníckej akadémii. Dnes je v ňom expozícia Slovenského banského múzea.

Hlavnou dominantou centra mesta je Starý zámok, ktorý je dnes múzeom. Od neho kráčame na protiľahlý kopec, na ktorom stojí od roku 1571 Nový zámok. Cesta od neho naspäť do centra mesta vedie popri klopačke, z ktorej kedysi zvolávali baníkov do práce klopaním na drevenú dosku.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA