Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°27'29'' E18°53'45''

Slovenské banské múzeum vzniklo v roku 1964 zlúčením Mestského múzea  a Štátneho banského múzea. Banské múzeum v prírode, ktoré predstavuje jednu zo stálych expozícii múzea, je jedinečným múzeom svojho druhu na Slovensku.

Od svojho vzniku buduje Slovenské banské múzeum mineralogicko-ložiskové, banskotechnické, národopisné, umelecko-historické, archeologické a numizmatické zbierkové fondy a zbierky všeobecnej histórie. Je špecializovaným múzeom so zameraním nadokumentáciu dejín baníctva v Slovenskej republike. Má celoslovenský charakter a v rámci regiónu dokumentuje aj históriu Banskej Štiavnice a jej okolia. 

Pod Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici patria nasledovné stále expozície:

Banské múzeum v prírode J.K. Hella 12
Starý zámok v Banskej Štiavnici
Nový zámok v Banskej Štiavnici
Berggericht - Mineralogická expozícia
Galéria Jozefa Kollára
Štôlňa Glanzenberg
Kammerhof - Baníctvo na Slovensku

Zdroj: Slovenské banské múzeum