Štôlňa Glanzenberg

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°27'27'' E18°53'57''

Najnovšou sprístupnenou expozíciou SBM je dedičná odvodňovacia štôlňa, jedna z najstarších v štiavnickom regióne.

Štôlňu preslávili návštevy viacerých panovníkov (Habsburgovci) v minulosti a významných osobností v súčasnosti. Na počesť najvýznamnejších z nich sa v štôlni nachádzajú pamätné tabule. Návštevník vchádza do autentického prostredia podzemia vystrojený v plášti, s prilbou a lampou.

Návštevu Štôlne Glanzenberg je možné kombinovať s návštevou Kráľovskej cesty za zvýhodnené vstupné.

Zdroj: Slovenské banské múzeum