Srebrnym miastem - Bańska Szczawnica (Banská Štiavnica)

Lokalizacja: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°27'31'' E18°53'35''

Punkt początkowy i końcowy trasy: Plac Trójcy Przenajświętszej (Trojičné námestie)
Trasa: Plac Trójcy Przenajświętszej - Zamek Stary - Zamek Nowy - Plac Trójcy Przenajświętszej

Spacer miastem, które jest jednym z klejnotów Słowacji zapisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO, możemy rozpocząć przed Placem Trójcy Przenajświętszej  i  Placem Ratuszowym jednocześnie. Oba place bowiem oddziela od siebie gotycki Kościół św. Katarzyny z XV wieku.

Wewnątrz Placu Trójcy Przenajświętszej, ze starodawnymi mieszczańskimi i miejskimi budowlami, stoi wspaniały  Słup Trójcy Przenajświętszej, przypominający epidemię dżumy z 1711 roku. Największym budynkiem Placu Trójcy Przenajświętszej jest Dom Hallenbacha, w którym aktualnie znajduje się ekspozycja Słowackiego Muzeum Górnictwa.

Główną budowlą centrum miasta jest Zamek Stary, w którym znajduje się muzeum. Od niego podążamy w kierunku Zamku Nowego. Droga powrotna wiedzie przez centrum miasta przy kołatce,  z której kiedyś zwoływano górników do pracy kołataniem o drewnianą deskę.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA