Stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Ľubietová

GPS: N48°44'47'' E19°21'46''

Miesto konania: Ľubietová

Termín konania: 17.5.2019 - 19.5.2019

Typ podujatia: folklórne podujatie, náboženské podujatie, multižánrový festival, historické podujatie, podujatie pre deti, tanečné podujatie, podujatie pre mladých, hudobné podujatie, TIP, tvorivé dielne

Bude šachtág! Nielen členovia baníckych a hutníckych spolkov, cechov a bratstiev, ale všetci priaznivci baníckych tradícií sa môžu tešiť na ďalšie slávnostné stretnutie slovenských lokalít, ktoré spája banícka tradícia. Opäť raz bude skvelá atmosféra a výborná nálada. Jediné, na čo treba dať pozor, je pivné zasranie. Ale to baníci dobre vedia.

Slávne, vysoké a neomylné prezídiá, slávne čestné prezídiá, slávni fuchsmajori, slávne kontráriá, slávni kantori, slávni majordómovia, slávni pivní dispečeri, slávni semestri a slávne semestry, slávne firmy - príďte všetci. V samotnom srdci nádhernej krajiny si môžete pripomenúť si a osláviť historické tradície a kultúrne dedičstvo slovenských miest a obcí, ktorých dejiny boli vytesané kladivkom a želiezkom, ľudskou drinou ale aj umom a šikovnosťou predkov.

Od 17. do 19. mája sa niekdajšie slobodné kráľovské banské mesto Ľubietová stane dejiskom XII. Stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktorých zástupcovia sa v sobotu zúčastnia tiež alegorického sprievodu a v rámci kultúrneho programu na tribúne pred parkom sa predvedú ich banícke spevokoly a dychové hudby. V piatok popoludní sa pri tejto príležitosti budú dekorovať zástavy a udeľovať čestné odznaky ministra hospodárstva „Za zachovanie tradícií“. Na celoslovenskom stretnutí baníkov so zahraničnou účasťou sa však bude aj súťažiť. Program doplaní súťaž baníckych spevokolov a súborov o putovnú "banícku karbidku".

Ako obvykle, aj tentoraz je stretnutie slovenských banských miest a obcí nielen príležitosť pripomenúť si slávnu históriu baníctva, ale aj jeho obrovský prínos pre všeobecný rozvoj ľudstva. Za ním je aj ťažká práca baníka v podzemí, mnohokrát v ohrození vlastného života. Ale práve táto ťažká práca je základom ducha kamarátstva a nezištnej pomoci, ktorý v iných profesiách neexistuje a je jedinečný. V Ľubietovej o tom tiež vedia svoje, dnešná obec bola v stredoveku jedným zo siedmich banských miest. Tunajšia banícka stretávka dá tak naplno vyniknúť práve tejto stránke baníctva - prídu na ňu ľudia odhodlaní ukázať svetu, že mu stále majú čo ponúknuť. Napríklad aj to, čo sa dnes stráca – úctu k tradíciám, srdečnosť, nezištnosť a kamarátstvo.

PROGRAM

Piatok 17. mája
10:00 - 11:00 - slávnostné zasadnutie Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
10:00 - 17:00 - fakultatívne výlety do okolia
12:00 - konferencia Európske montánne dedičstvo
15:00 - prijatie starostov a primátorov u starostu Ľubietovej
15:00 - 17:00 - súťaž spolkov v stavaní pivných zasraní  
15:30 - slávnostné otvorenie v rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény, prijatie delegácií, odovzdanie odznakov sv. Barbory a odznakov ministra hospodárstva
18:00 - spoločný krátky sprievod banských miest a obcí od kostola pod hlavný stan
18:30 - slávnostný šachtág pod hlavným stanom s vyhodnotením súťaže
21:30 - hudobný program, obecný park
22:00 - ohňostroj
Sobota 18. mája
09:00 - odhalenie pietneho miesta obetí banských nešťastí na Náučný banský chodník Podlipa 
10:00 - 12:00 - prvá časť súťaže baníckych spevokolov na pódiu v obecnom parku
11:00 - 14:00 - obed pre účastníkov v hlavnom stane v obecnom nádvorí 
12:00 - podpísanie dohody o spolupráci zástupcov Európskej banskej cesty
13:00 - banícky orloj v pódiu obecného parku
14:00 - slávnostná banícka rímskokatolícka bohoslužba v kostole sv. Márie Magdalény
15:00 - slávnostný sprievod obcou
16:00 - odovzdanie putovnej zástavy, barborského svetla, stužkovanie zástav 
16:00 - 18:00 - druhé kolo súťaže baníckych spevokolov a jej vyhodnotenie
Nedeľa 19. mája
09:00 - banícke raňajky
10:00 - fakultatívny výlet na zaujímavé miesto v okolí Ľubietovej
12:00 - obed, ukončenie 12. stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska

Organizátormi stretnutia sú obec Ľubietová, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska a Občianske združenie LIBETHA – Ľubietovský banícky a hutnícky spolok. Príďte sa zabaviť na banícky spôsob, tretí májový víkend v Ľubietovej vám ukáže, ako na to.

Web: Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

Videogaléria