Spišská Nová Ves

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

GPS: N48°57'0'' E20°33'40''

Mesto SPIŠSKÁ NOVÁ VES sa rozprestiera v Hornádskej kotline, pričom zo severu je obklopené výbežkami Levočských vrchov, z juhu Spišsko-gemerským rudohorím. 


SPIŠSKÁ NOVÁ VES (38 000 obyvateľov) je sídlom okresu Spišská Nová Ves.

Veľkou júlovou atrakciou v Spišskej Novej Vsi sú Spišské výstavné trhy nadväzujúce na takmer šesťstoročnú tradíciu chýrnych spišskonovoveských výročných trhov. Návštevníkmi vyhľadávané sú aj Dni mesta Spišská Nová Ves spojené s Trhom ľudových remesiel, ktoré sa konajú vždy v auguste. V decembri sa v meste koná tradičný Vianočný trh. Spišská Nová Ves je kultúrnym centrom stredného Spiša, žije množstvom podujatí a akcií v podstate nepretržite po celý rok.

HISTÓRIA

Najstaršie slovanské nálezy z územia mesta sú z 8. storočia. Z 9. a 10. storočia je známych šesť regulárnych sídlisk. Stredoveké mesto sa na riečnej terase začalo formovať v 13. storočí, vzniklo spojením najvýznamnejšej slovanskej osady Iglov a novej osady saských kolonistov. Prvá písomná zmienka o meste Spišská Nová Ves je z roku 1268, kedy sa spomína ako Villa Nova. Koncom 13. a začiatkom 14. storočia vybudovalo mesto jedno z najväčších opevnení na Slovensku. Jeho zánik sa kladie pred polovicu 19. storočia. V rokoch 1412 až 1772 bola Spišská Nová Ves zahrnutá do zálohu spišských miest poľskému panovníkovi Vladislavovi Jagelovskému. Po roku 1871 dynamický hospodársky rozvoj Spišskej Novej Vsi stimulovala Košicko-bohumínska železnica.

PAMIATKY

Najcharakteristickejším znakom pre Spišskú Novú Ves je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšie na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe. Dominantou námestia je Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie.Na mohutnej trojloďovej bazilike vyniká neogotická veža z konca 19. storočia, ktorá je s výškou 87 m najvyššia na Slovensku.

Oproti farskému kostolu na severnej strane námestia je situovaná do šírky rozložená budova, súčasťou ktorej je Levočská brána - Provinčný dom. Pôvodne to bola budova Spišskonovoveskej  radnice, v súčasnosti je tu sídlo Múzea Spiša.

Uprostred námestia stojí novoveská Radnica postavená v klasicistickom slohu v rokoch 1777 - 1779. Vedľa radnice sa nachádza klasicistická budova Evanjelického kostola z rokov 1790 - 1796.

Neďaleko námestia, v radovej zástavbe Levočskej ulice, sa nachádza bývalý špitálsky kostol, dnes tzv. Slovenský kostol – kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V meste sa nachádzajú i ďalšie kultúrne inštitúcie ako Galéria umelcov Spiša, Spišské osvetové stredisko a Spišská knižnica. Sídlom Spišského divadla a Mestského kultúrneho centra je Reduta na konci námestia.

TIP NA VÝLET

V Spišskej Novej Vsi (v tzv. Madaras parku) sa nachádza najmladšia a najmenšia, no podľa mnohých návštevníkov najkrajšia zoologická záhrada na Slovensku. Rozprestiera sa na ploche 8 hektárov a je možné v nej uvidieť vyše 230 zvierat(77 druhov).

Spišská Nová Ves a obce ležiace smerom na západ od nej sú vstupnou bránou do Národného parku Slovenský raj zo severnej strany. Sú východiskom do turisticky mimoriadne príťažlivej krajiny krasových planín, tiesňav, vodopádov a jaskýň, v ktorej nechýbajú ani pozoruhodné pamiatky dokumentujúce najstaršiu históriu osídľovania Spiša a celého Slovenska.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, Mesto Spišská Nová Ves