Silická ľadnica

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Silica

GPS: N48°32'56'' E20°30'13''

Jaskynná priepasť Silická ľadnica sa nachádza juhozápadne od obce Silica na Silickej planine (Národný park Slovenský kras, 22 km od Rožňavy). Ako súčasť podzemného bohatstva Slovenského krasu bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Táto priepasť vznikla preborením povaly na okraji krasovej jamy a je zaujímavá predovšetkým svojou celoročnou ľadovou výzdobou v spodnej časti priepasti, ktorá je turistom sprístupnená vybudovaným schodiskom. Vek zaľadnenia sa odhaduje na 2000 rokov. Priepasť je voľne prístupná vyznačeným turistickým chodníkom z parkoviska pred obcou Silica. Z dôvodu ochrany prírody a s ohľadom na vlastnú bezpečnosť je pohyb mimo chodníka a vyhliadkovej terasy zakázaný.

Zdroj: TIC Rožňava