Dni mesta Rožňava (september)

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Rožňava

GPS: N48°39'43'' E20°31'59''

Kultúrny program, aký ponúkajú symbolické narodeniny Rožňavy, je možné absolvovať len na podujatí, akým sú oslavy Dní mesta Rožňava.

Čo vlastne tvorí symboliku narodenín mesta?

Najstaršou písomnou zmienkou o Rožňave je donačná listina, ktorou Uhorský kráľ Ondrej III. daroval územie Rožňavy, v spomínanom dokumente nazývané Rosnoubana (Rožňava baňa), Ostrihomskému arcibiskupovi Ladomérovi. Dátum uvedený na tejto listine je 3. február 1291. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo v roku 1995 považovať tento dátum za symbolické narodeniny nášho mesta. Z tohto dôvodu sa každoročne konajú Dni mesta Rožňava.

Dni mesta sa v každom roku otvárajú Medzinárodnou súťažou v tanečnom športe – „Slovenský pohár“.

Oslavy Dní mesta sú vždy naplnené bohatým a pestrým kultúrnym programom pre deti, mládež a všetkých obyvateľov - vyhlasovaním najúspešnejšieho športovca a športového kolektívu za predchádzajúci rok a slávnosťou udeľovania najvyšších mestských vyznamenaní a mnohými ďalšími, ako sú výstavy, športové, kultúrne a spoločenské podujatiadivadelné predstavenia a vystúpenia folklórnych súborov, či Karneval na ľade.

Zdroj: TIC Rožňava