Kostol Nanebovzatia Panny Márie - Rožňava

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Rožňava

GPS: N48°39'41'' E20°31'59''

Najcennejšou sakrálnou stavbou mesta Rožňava je rímsko-katolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol pôvodne farským kostolom. Od roku 1776 je biskupskou katedrálou.

Z architektonického hľadiska ide o gotickú stavbu zo začiatku 14. storočia, ktorú pôvodne dokončili v roku 1403. Na prelome 15. a 16. storočia ju nákladne prestavali a v tom čase pristavili severnú tzv. Bakóczovu kaplnku.

Veľké zmeny nastali v období vzniku biskupstva, keď slávny rožňavský staviteľ J. Mayer postavil samostatne stojacu zvonicu.

V kostole sa zachovala cenná tabuľová maľba z roku 1513 predstavujúca Svätú Annu Samotretiu, známa aj ako Rožňavská Metercia. V pozadí obrazu je vyobrazenie banských prác od zameriavania banského poľa až po odvoz rudy. Predpokladá sa, že autor obrazu vyšiel z okruhu Majstra Pavla z Levoče. Obraz je zatiaľ najstarším známym grafickým vyobrazením dobového baníctva v strednej Európe.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama