Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej – Rožňava

Lokalizacja: Košický kraj, okres Rožňava, Rožňava

GPS: N48°39'41'' E20°31'59''

Najcenniejszym budynkiem sakralnym Rożniawy jest rzymskokatolicki Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej, który pierwotnie służył jako kościół parafialny. Od 1776 r. jest katedrą biskupią.

Z architektonicznego punktu widzenia jest to gotycki budynek pochodzący z początku XIV wieku, którego budowę pierwotnie zakończono w 1403 r. Na przełomie XV i XVI wieku kościół został kosztownie przebudowany, w tym okresie dobudowano północną tzw. Kaplicę Bakocza (Bakóczova kaplnka).

Do wielkich zmian doszło podczas okresu powstania biskupstwa, kiedy słynny architekt rożniawski J. Mayer zbudował osobno stojącą dzwonnicę.

W kościele zachowało się cenne malowidło tablicowe z 1513 r. przedstawiające Św. Annę Samotrzecią - Mettercia. Na tle obrazu przedstawiono sceny prac górniczych od mierzenia pola wydobywczego począwszy, aż po wywożenie rudy. Podejrzewa się, że autor obrazu pochodził z kręgu Mistrza Pawła z Lewoczy (Majster Pavol z Levoče). Jak dotąd wspomniany powyżej obraz należy do najstarszych malarskich przedstawień starodawnego górnictwa w Europie Środkowej.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama